^Powrót do góry

DIECEZJALNE SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Parafia pw. Chrystusa Sługi w Ełku

f
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wspólnoty i grupy istniejące przy naszej parafii:

 • Neokatechumenat
 • Odnowa w Duchu Świętym „Ave”
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
 • Ruch Rodzin Nazaretańskich
 • Róże Żywego Różańca
 • Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa
 • Czciciele Miłosierdzia Bożego
 • Grupa adorująca Najświętszy Sakrament
 • Liturgiczna Służba Ołtarza
 • Różaniec rodziców za dzieci
 • Młodzieżowy Zespół Muzyczny
 • Schola Dziecięca
 • Parafialny Zespół Caritas

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość, chcących pożytecznie i na chwałę Bożą spędzić swój wolny czas. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. W KSM-ie potrafimy nie tylko bawić się, wygłupiać, ale także robić coś dobrego dla innych oraz modlić się. 
             Będąc Stowarzyszeniem ogólnopolskim możemy więcej niż jednostka. Cokolwiek robimy pod szyldem KSM-u dajemy tym świadectwo o całym Kościele Katolickim i dlatego powinniśmy przestrzegać całej jego nauki, a więc nauki Chrystusa. Nasze zaangażowanie w KSM to możliwość zaangażowania w życie Kościoła.

Nasz parafialny oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży został powołany do istnienia dnia 11 listopada 2009r.

Opiekunowie KSMu przy naszej parafii:

1. dk. Radosław Pańko (2009 - 2011)

2. ak. Kamil Borys (2011 - 2012)

3. ks. Maciej Cieślukowski (2012 - 2013)

3. dk. Albert Szwaczek (2013 - 2014)

4. ks. Maciej Cieślukowski (od 2014)

Droga Neokatechumenalna

Droga Neokatechumenalna poświęcona jest „formacji w wierze osób dorosłych i starszej młodzieży”. Została zainicjowana przez hiszpańskiego malarza Kiko Arguello wraz z Carmen Hernandez i o. Mario Pezzim w czasach rządów gen. Franco. Powstała pod wpływem Soboru Watykańskiego II, który podkreślał potrzebę odpowiedzi Kościoła na zmiany społeczne XIX i XX wieku, w szczególności na sekularyzację, ze szczególną troską poprzez tworzenie wspólnot i powrót do nauczania wczesnego chrześcijaństwa. W 1990 roku Droga została uznana przez papieża Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych.

Ze względu na ciągłe powstawanie wielu nowych wspólnot neokatechumenalnych na świecie, wszelkie statystyki są jedynie przybliżone.

Do 2001 roku Droga Neokatechumenalna dotarła do 105 krajów. W 2001 roku w 5 000 parafiach, w 880 diecezjach istniało 40 700 wspólnot, z czego 18 000 w Europie, 19 000 w obu Amerykach, około 900 w Azji, Australii oraz 600 w Afryce.

Do Polski Droga dotarła dzięki jezuicie o. Alfredowi Cholewińskiemu, który studiując w Rzymie wziął udział w katechezach początkowych. W 1975 roku powstała pierwsza wspólnota neokatechumenalna w Polsce, przy kościele rektoralnym Ojców Jezuitów na ul. Królewskiej w Lublinie. W 2001 roku istniało w Polsce 790 wspólnot w 350 parafiach, znajdujących się w 35 diecezjach.

Wspólnoty

W 2009 r. formacja neokatechumenalna była prowadzona w 19 tysiącach wspólnot w 4,5 tys. parafii w 820 diecezjach w 101 krajach na 5 kontynentach.

Najwięcej wspólnot w Europie oraz na świecie jest we Włoszech oraz w Hiszpanii. Kościół w Polsce, w którym jest ok. tysiąca wspólnot jest trzeci co do liczebności wspólnot w Europie. Droga jest bardzo rozpowszechniona także w w Brazylii, Meksyku, Kolumbii, Argentynie oraz Wenezueli. W Azji najwięcej wspólnot jest Indiach. Większość wspólnot liczy od 20 do 50 osób.

Z uwagi na powszechną wielodzietność u osób zaangażowanych w Drogę liczba pozostających pod jej wpływem szacowana jest na milion osób.

Rodziny w misji

W 2009 r. było także 598 wielodzietnych, zazwyczaj, rodzin w misji, z 2 tys. 48 dziećmi. Na bezpośrednie zaproszenie biskupów miejscowych zostały one posłane na tereny zdechrystianizowane, w których obecność Kościoła jest bardzo mała:

 • Europa – 261 rodzin z 899 dziećmi
 • Ameryka – 162 rodziny z 595 dziećmi
 • Bliski Wschód – 24 rodziny z 23 dziećmi
 • Afryka – 24 rodziny z 44 dziećmi
 • Azja – 82 rodzin z 286 dziećmi
 • Australia – 45 rodzin z 201 dziećmi

W styczniu 2011 papież Benedykt posłał kolejne 200 rodzin.

COPYRIGHT 2019  Parafia pw. Chrystusa Sługi w Ełku