Komunikat Biskupa Ełckiego 24.04.2020 r.

W związku z tym, że upływają kolejne tygodnie w sytuacji zagrożenia epidemicznego, przekazuję moje rozporządzenia odnośnie życia religijnego i duszpasterstwa w parafiach:

 1. Wydana wcześniej Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej jest wciąż aktualna; kto nie może uczestniczyć we Mszy św. w kościele, zadośćuczyni temu zobowiązaniu poprzez udział we Mszy św. transmitowanej poprzez mass-media; zachęcam jednak, by znaleźć czas i przyjść na Mszę św. do kościoła w tygodniu, gdy jest nieco mniej ludzi w świątyni;

  Czas przyjęcia Komunii św. wielkanocnej trwa do 7 czerwca br., zachęcam więc do odwiedzania kościołów i korzystania z tego daru, ale także ze spowiedzi Św., by przyjmować Komunię w stanie łaski uświęcającej

 2. I Komunia św. - pozostaje w mocy wcześniejsze rozporządzenie. Terminy majowe zostają odwołane, a od czerwca, można organizować uroczystości w małych grupach, lub indywidualnie, także poza niedzielą; można również po uzgodnieniach z rodzicami przenieść terminy na jesień; najważniejsze jednak jest, by skupiając się teraz na dobrym przygotowaniu do tego wydarzenia. Zachęcam, by duszpasterze podjęli się bardziej indywidualnej formy przygotowania, uzupełniając katechezę domową; zachęcam do organizowania krótkich spotkań modlitewno-formacyjnych z rodzicami i dzieckiem, przy zachowaniu wszelkich zasad ochronnych

 3. Bierzmowanie - Wszystkie terminy zostają przesunięte na jesień, należy jednak przyjąć, że zmieni się forma - terminy będą ustalane wg możliwości, trzeba być w kontakcie z Kurią Biskupią; najważniejsze jest przygotowanie kandydatów; Zachęcam, by duszpasterze podjęli się bardziej indywidualnej formy przygotowania; zachęcam do organizowania krótkich spotkań modlitewno-formacyjnych z rodzicami i dzieckiem, przy zachowaniu wszelkich zasad ochronnych; należy wykorzystać tę sytuację do ewangelizacji i katechizacji w nowej formie.

 4. Inne Sakramenty

  • Chrzest - udzielać, zachować normy sanitarne, zachęcamy poza niedzielą

  • Pokuta - w czasie wielkanocnym należy organizować możliwość spowiedzi i przypominać o potrzebie trwania w łasce uświęcającej; zachęcam do nabożeństw pokutnych, zapraszania dodatkowego spowiednika z zewnątrz; proszę o zachowywanie zasad bezpieczeństwa, należytych odstępów i dezynfekcji konfesjonałów.

  • Małżeństwo - jeśli narzeczeni proszą, nie należy odmawiać; dopilnować jednak przygotowania; niezbędne są maseczki.

 5. Pogrzeb - zezwalam, by w czasie pogrzebu stosować stację II i III obrzędu. Na Mszę św. można wprowadzać trumnę do kościoła. W przypadku śmierci z powodu Covid-19, obowiązują przepisy Sanepidu.

 6. Nabożeństwa majowe i czerwcowe - można organizować nabożeństwa w kościołach zgodnie z tradycją, z zachowaną dozwoloną liczbą osób i odstępami w ławkach. Zachęcam wiernych do odmawiania Litanii także w domach z rodziną; w kapliczkach przydrożnych tylko z zachowaniem odstępów i niewielkiej liczby osób.

 7. Odwiedziny chorych I piątek miesiąca - należy odwiedzać tych chorych, którzy wyrażą chęć, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

Bp Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Ełk, 24 kwietnia 2020 r.
N.  321/2020