Ełckie spotkania ze św. Janem Pawłem II

Od stycznia, każdego 16 dnia miesiąca o godzinie 19.00 zbieramy się w Ełckim Centrum Kultury, aby przypominać postać i dziedzictwo jakie nam zostawił Papież Polak. Niech ten czas zaowocuje głębszym zrozumieniem nauczania św. Jana Pawła II.

Wrześniowe spotkanie odbędzie się pod hasłem: "Św. Jan Paweł II – Papież wychowawca". Zapraszamy wszystkich w środę, 16 września na g. 19.00 do Sali Zebra w ECK. Spotkanie przygotowują – Kościół Domowy, Ruch Rodzin Nazaretańskich oraz parafia Ducha Świętego w Ełku.