Biskupi na XIII Tydzień Wychowania: Uczmy się budować aktywną wspólnotę i ewangelizujmy

Zachęcamy wszystkich zaangażowanych w dzieło kształtowania serc dzieci i młodzieży, by tegoroczna wrześniowa refleksja, modlitwa i wszelkie działania skupione wokół problematyki wychowania były odpowiedzią na wyraźny znak czasu, jakim jest trwający w Kościele Synod o synodalności – napisali biskupi w Liście Pasterskim Episkopatu Polski z okazji XIII Tygodnia Wychowania, który będziemy obchodzić w Kościele katolickim w Polsce od 10 do 16 września br.

Hasło tegorocznego Tygodnia Wychowania: „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca” nawiązuje do trwającego w Kościele Synodu o synodalności, którego myśl przewodnia brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”.

W liście pasterskim biskupi podkreślili konieczność nieustannego rozeznawania woli Boga w życiu człowieka, w określonym momencie dziejów, w jakim przyszło mu żyć. W tym kontekście przypomnieli o Synodzie, którego celem jest rozeznawanie tego, co mówi do nas i do Kościoła Bóg. Pasterze Kościoła zachęcili, aby w podobnym duchu przeżywać Tydzień Wychowania. „Jest to czas +odnawiania naszego umysłu+ w refleksji nad dziełem wychowania” – czytamy w liście.

W dokumencie zaakcentowane zostały trzy najważniejsze wymiary Kościoła synodalnego. Jako pierwszy biskupi wymienili umiejętność budowania wspólnoty, na miarę obecnych czasów. „Ileż mamy okazji, aby ćwiczyć się w budowaniu dojrzałych relacji z bliźnimi w środowisku domu rodzinnego, szkoły czy parafii. Otwieranie serc wychowanków na drugiego człowieka w duchu miłości bliźniego nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dramatu deptania ludzkiej godności i niesprawiedliwości w różnych częściach świata, trwających na świecie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza wobec wojny na Ukrainie” –  czytamy w dokumencie. W tym samy punkcie zaakcentowana została „zdolność do mądrego i dojrzałego przeżywania różnic, łącząca otwartość na innych z zachowaniem własnej tożsamości”, która ma być wynikiem realizowania przykazania miłości bliźniego. Jako wzór takiej postawy biskupi wskazali przykład Rodziny Ulmów, której uroczystość beatyfikacyjna zbiegnie się z rozpoczęciem Tygodnia Wychowania. Samarytanie z Markowej ponieśli 24 marca 1944 roku męczeńską śmierć, ponieważ w swoim domu dali schronienie ośmiu Żydom.

Drugim z wymiarów, na który zwrócili uwagę biskupi, jest kształtowanie postawy aktywnego uczestniczenia w życiu wspólnoty. „Ważna w tym jest umiejętność wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego i słuchania siebie nawzajem. Wobec pogłębiających się problemów z odchodzeniem wielu osób z realnego życia i przechodzeniem w wirtualny świat mediów elektronicznych, nie do przecenienia są wszystkie inicjatywy, które zakładają prawdziwe spotkanie i dialog, w którym +każdy ma prawo do bycia wysłuchanym, tak jak każdy ma prawo do wypowiedzi+ (Vademecum Synodu o synodalności, 2.3)” – napisali. Podkreślili też, że okazją do uczenia się takiego dialogu są m.in. szkolne lekcje religii. W liście podziękowali rodzicom, którzy posyłają swoje dzieci na katechezę oraz katechetom realizującym tę misję.

Budowanie wspólnoty i zaangażowanie w nią rodzą potrzebę dzielenia się tymi doświadczeniami z innymi. Dlatego, jako trzeci wymiar Kościoła synodalnego, biskupi wskazali kształtowanie postaw misyjnych. „Nie wystarcza bierny opór wobec zła. Jezus wzywa nas do aktywnego zaangażowania w przemianę świata w duchu Ewangelii” – czytamy w liście.

„Zachęcamy Rodziców, Nauczycieli, Katechetów, Wychowawców, Duszpasterzy i wszystkich zaangażowanych w dzieło kształtowania serc dzieci i młodzieży, by tegoroczna wrześniowa refleksja, modlitwa i wszelkie działania skupione wokół problematyki wychowania były odpowiedzią na wyraźny znak czasu, jakim jest trwający w Kościele Synod o synodalności” – dodali na zakończenie biskupi.

List jest przeznaczony do wykorzystania duszpasterskiego w niedzielę 3 września br.

Podobne wpisy