Ogłoszenia 21.02.2021

V NIEDZIELA ZWYKŁA

    I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

    21 lutego 2021 r.  

VI NIEDZI

Nie dziękujemy rodz. z kl. I Piwnika Ponurego 7, ponieważ nie pomogły przygotować kość.
do dzisiejszej niedzieli. Przygotowaniem kość. do następnej niedzieli zajmą się rodziny
z kl. II Piwnika Ponurego 7. Prosimy, aby sprząt. kość. odbyło się w piątek po godz. 19.30, po Drodze Krzyżowej dla młodzieży, lub w sobotę do g. 15.00.
Ofiary na realizowanie prac w naszej parafii, przyjmuje Komitet Budowy dzisiaj,
jak w każdą niedzielę, w kancelarii parafialnej. Ponieważ w wielu już klatkach
nie funkcjonują wpłaty na kościół za pośrednictwem zeszytów, co uzupełnialiśmy,
często jednorazową ofiarą na kościół podczas kolędy, a kolęda na razie została
zawieszona, zachęcamy by wpłaty na kościół składać u Komitetu Budowy
w niedzielę lub w podpisanej kopercie z podanym adresem na tacę w kościele.
Wszystkim za okazaną życzliwość i zrozumienie z góry serdecznie dziękujemy.

1.  NIEDZIELA - 21.02. - o godz. 16.00 - Katecheza przedmałżeńska
                                      - o godz. 17.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

2.  Zachęcamy nadal do włączenia się w Pokutę Rodzin Niniwa 2021, która rozpoczęła
    się w Środę Popielcową, a zakończy w Wielką Sobotę, 3 kwietnia.  Warunki
    przystąpienia do pokuty; odmawiamy dziesiątkę różańca (jeśli to możliwe całą
    rodziną), każdy spełnia jeden dobry uczynek w ciągu dnia i wpisuje do kalendarza.
    Podejmujemy post (odmów sobie tego, co będzie dla ciebie prawdziwą pokutą).
    Bardziej szczegółowo można o tym poczytać w internecie.

3   KATECHEZY NOWEJ EWANGELIZACJI,
w tym tygodniu w poniedziałek i czwartek o godz. 19.00.
Zapraszamy serdecznie do słuchania Słowa Bożego.

4. PIĄTEK - 26.02.

- Droga Krzyżowa:                             16.30 - dzieci;

                                                          17.30 - dorośli;

                                                          19.00 - młodzież

5. NIEDZIELA - 28.02.

   - II Niedziela Wielkiego Postu, to Niedziela „Ad Gentes”
   - Jest Dniem Modlitwy, Pokuty i Solidarności z Misjonarzami - przed kościołem
      prowadzona będzie zbiórka do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny

6. OGŁOSZENIE PARAFIALNEGO ZESPÓŁU CARITAS - podobnie jak w latach ubie
    głych Caritas Diecezji Ełckiej pragnie się włączyć w dzieło „Jałmużny Wielkopost.”
    poprzez rozprowadzanie kopert z napisem „Jałmużna wielkopostna". Przez cały okres
    Wielk. Postu będziemy zbierać ofiary do kopert na pomoc cierpiącym i potrzebującym.
    Po Mszy św. w dniu dzisiejszym można otrzymać kopertę przy wyjściu z kościoła.

7. Prasa katolicka: „Martyria” z lutego do wzięcia przy wyjściu z kościoła. Tam też jest
    jeszcze do wzięcia modlitewnik „Rodzina na Modlitwie zjednoczona 2021”.
    Przygotowane w nim materiały stanowią pomoc do przeprowadzenia spotkania
    modlitewno - ewangelizacyjnego w gronie rodziny raz w miesiącu.