Ogłoszenia 21.03.2021

 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 marca 2021r.

Dziękujemy za sprzątanie kość. i ofiarę na kwiaty rodz. z kl. V Piwnika Ponurego 7, przygotowaniem kość. do następnej niedzieli zajmą się rodz. z kl. VI Piwnika Ponurego 7. Prosimy, aby sprząt. kość. odbyło się w piątek po godz. 19.30, po Drodze Krzyżowej dla młodzieży, lub w sobotę do g. 15.00.
Ofiary na realizowanie prac w naszej parafii, przyjmuje Komitet Budowy dzisiaj, jak w każdą niedzielę, w kancelarii parafialnej. Zachęcamy by także nasze roczne wpłaty na kościół, które składaliśmy tradycyjnie podczas kolędy składać u Komitetu  Budowy w niedzielę lub w podpisanej kopercie z podanym adresem na tacę.Wszystkim za okazaną życzliwość i zrozumienie z góry serdecznie dziękujemy.

 1. NIEDZIELA - 21.03. - dzisiaj na wszystkich Mszach św. rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Program rekolekcji od Poniedz.(22.03) - do Środy(24.03) będzie następujący: Msze św. z naukami o: 10.00; 16.30 i 18.00
  Dzieci i młodzież ponieważ nie chodzą do szkoły zapraszamy by skorzystały ze spowiedzi i Mszy św. ze wszystkimi, a także do oglądania zorganizowanych dla nich w tych dniach 22-24.03.(poniedziałek- środa) rekolekcji w TVP 3: 
  Dzieci: w godz. 9.30 -10.00; Młodzież:w godz. 12.30 -13.00 - o g. 16.00 – Katech. Przedmałż.;- o g. 17.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

 2. CZWARTEK - 25.03. - Uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA - Msze św. o godz. 6.30, 10.00 i 18.00. W tym dniu jesteśmy szczególnie zaproszeni do podejmowania DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO - istotą duchowej adopcji jest codzienna modlitwa trwająca przez 9 - miesięcy w intencji jednego dziecka poczętego i jego rodziców. Deklaracje Duchowej Adopcji są wyłożone na ołtarzu Matki Bożej. Jest to także w naszej diecezji dzień modlitw za maturzystów. Zapraszamy do modlitwy w ich intencji.

 3. W naszej par. istnieje kilka wspólnot Wtajemniczenia do Wiary Dojrzałej, nazywane Drogą Neokatechumenalną. W tych wspólnotach Kościół realizuje potrzebę jaką  wyraził Sobór Watykański II, odnowienia całego naszego Chrztu, etap po etapie.  W pierwszych wiekach Kościoła, każdy dojrzały chrześcijanin musiał publicznie. Wyznać Wiarę wobec zgromadzenia. Kościół głosi, że nasza wiara nie jest naszą prywatną sprawą. Bóg stworzył Kościół, aby On dawał to publiczne Wyznanie Wiary w każdym wieku i w każdym miejscu. Bracia z tych wspólnot złożą uroczyste wyznanie
  wiary wobec Kościoła i Biskupa
  w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00.

 4. PIĄTEK - Droga Krzyżowa: 16.30 - dzieci; 17.30 - dorośli; 19.00 - młodzież

 5. RÓŻANIEC PUBLICZNY - 27.03. g.16.00 w Ełku - jesteśmy zaproszeni do wspólnej modlitwy na skrzyżowanie ul. Woj. Polskiego i Armii Krajowej

 6. NIEDZIELA – 28.03. - Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej - poświęcenie palm na wszystkich Mszach św. - na Mszy św. o g. 12.00 - Konkurs Palm -w przyszłą niedz. przed kościołem będą zbierane ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego

 7. PARAF. ZESPÓŁ CARITAS - sprzedaje czekoladowe baranki wielkanocne w cenie 6 zł. Jest to cegiełka na rozbudowę Centrum Senioralnego Caritas w Ełku.
  - PZC prosi także o składanie w czasie rekolekcji kopert z jałmużną wielkopostną

 8. Młodzież z K.S.M. przy naszej parafii, rozprowadza po każdej Mszy świętej Kartki Świąteczne. Koszt jednej kartki to 2zł. Dochód na cele statutowe Stowarzyszenia.

 9. Prasa katolicka: przy wyjściu z kościoła jest do wzięcia „Martyria” numer z marca za dowolną ofiarą lub bez i modlitewnik „Rodzina na Modlitwie zjednoczona 2021”.