Ogłoszenia 21 listopada 2021

    • XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

      21 listopada 2021 r.

  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty rodzinom z kl. II Bahrkego 2A.
  • Przygotowaniem kościoła do następnej niedzieli zajmą się rodziny z kl. III Bahrkego 2A.
  • Prosimy, aby sprzątanie kość. odbyło się w piątek po g. 18.30 lub w sobotę do godz. 15.00. 
    Ofiary na realizowanie prac w naszym kościele, przyjmuje Komitet Budowy dzisiaj, jak w każdą niedzielę. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

1.NIEDZIELA21.11. -Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata


- Dzisiaj przed kościołem są zbierane ofiary na wsparcie działań pomocowych Caritas Polska i Diecezji Ełckiej na rzecz migrantów na granicy polsko-białoruskiej.
o godz. 16.00 - Katecheza Przedślubna

2.Pan organistaw tym tygodniu zawiesza odwiedziny naszych rodzin z opłatkiem z przyczyn zdrowotnych.

3.WYPOMINKIz różańcem przez cały listopad codziennie o godz. 17.30. 
 Msza św. zbiorowa przez cały miesiąc listopad codziennie o godz. 18.00. 

4. PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS informuje, że osoby, którym będzie przysługiwała  pomoc żywnościowa powinni zgłosić się do MOPS- u po skierowanie (można  je   
    już pobierać), i dostarczyć  do Parafialnego Zespołu „Caritas” przy naszej parafii, który teraz mieści się w naszym kościele przy tylnym wejściu od strony plebanii.     
    Punkt Caritas czynny jest w każdą środę tygodnia w godz. od 15.30 do 17.00. 
    Kryterium dochodowe obecnie jest następujące: osoba samotna – 1542,20 zł., w rodzinie – 1161,60 zł. w przeliczeniu na jednego członka rodziny.     
    
PARAF. ZESPÓŁ CARITAS - prowadzi też sprzedaż świec „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom". W tym roku tylko duże świece w cenie 15 zł. Dochód z ich dystrybucji     
    przeznaczany jest na pomoc dzieciom cierpiącym z powodu ubóstwa, niedożywienia, choroby, przemocy, braku miłości czy bezrobocia rodziców.    

5NIEDZIELA - 28.11. I Niedziela Adwentu- przypominamy, że zabawy andrzejkowe powinny się zakończyć w sobotę (27.11.) do godziny 24.00.     
    - Roraty w naszej parafii będą codziennie w dni powszednie o g. 6.30
    - 
W Adwencie codziennie rano w dni powszednie o godz. 5.30 w naszym kościele  będzie celebrowana modlitwa Kościoła „Laudesy”, na którą serdecznie zapraszamy.