Ogłoszenia 20 marca 2022

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

20 marca 2022

  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty rodzinom z klatki III Dobrzańskiego 4.
  • Przygotowaniem kościoła do następnej niedzieli zajmą się rodziny z klatki IV Dobrzańskiego 4.
  • Prosimy, aby sprzątanie kościoła odbyło się w piątek po Drodze Krzyżowej dla młodzieży 
    ok. g. 19.30 lub w sobotę do  g.15.00.
  • Ofiary na zrealizowanie prac w naszej parafii, przyjmuje Komitet Budowy dzisiaj,
    jak w każdą niedzielę.
     Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

1.  NIEDZIELA - 20.03 -

 III Niedziela Wielkiego Postu

    - Przed kościołem prowadzona jest zbiórka do puszek na Caritas Diecezji Ełckiej.
    - Po Mszy św. o g. 10.00 - spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania.
 
  
  - O g. 17.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.  

   W Wielkim Poście, codziennie rano od poniedziałku do piątku, o godzinie 5.30  w naszym kościele jest celebrowana poranna modlitwa Kościoła - 
   „Laudesy”, na którą serdecznie zapraszamy.

2.PIĄTEK - 25.03. - Uroczystość ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

    - Msze św. o godz. 6.30, 15.30 i 18.00.W tym dniu jesteśmy
     szczególnie zaproszeni do podejmowania 
DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO - istotą duchowej adopcji jest codzienna modlitwa trwająca 
     przez 9 miesięcy w intencji jednego dziecka poczętego i jego rodziców. Deklaracje 
     Duchowej Adopcji są wyłożone na ołtarzu Matki Bożej. Jest to także w naszej diecezji
     dzień jubileuszu 30-lecia powstania Diecezji Ełckiej. Zapraszamy w tym dniu 
     do modlitwy w intencji Ks. Biskupa i całej naszej diecezji. 
     Z racji uroczystości nie obowiązuje post piątkowy.

     - Droga Krzyżowa: 16.30 - dzieci; 17.30 - dorośli; 
     
- O godz. 19.00 zapraszamy młodzież i wszystkich parafian na „Adorację bez granic”. Jest to  ogólnopolska akcja Adoracji Najświętszego Sakramentu od wieczora 
       w piątek przez całą noc do Koronki w sobotę. 
Intencją tej  modlitwy jest: pokuta za nasze grzechy, o nawrócenie nas samych, o wybór „za życiem”, o pokój na świecie, a zwłaszcza na         Ukrainie!

3.Różaniec Publiczny - 26.03. g.16.00 w Ełku

    - Jesteśmy zaproszeni do wspólnej modlitwy na skrzyżowanie ul. Woj. Polskiego i Armii Krajowej

4. Parafialny Zespół CARITAS - sprzedaje baranki wielkanocne z białej czekolady 
    w cenie 6 zł. 
Jest to cegiełka na Centra Senioralne Caritas w Ełku i Suwałkach.

5. NIEDZIELA27.03.IV Niedziela Wielkiego Postu

- Ofiary na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczone na ogrzewanie kościoła.
 - O g. 17.00 - Gorzkie Żale z kazaniempasyjnym.

6. Informujemy, że w Caritas Diecezji Ełckiej znajduje się Centrum Pomocy Ukrainie. 
    Jego zadaniem jest udzielanie bieżącej pomocy uchodźcom z Ukrainy w formie 
    żywności, środków czystości i odzieży, zakwaterowania uchodźców w ośrodkach 
    i domach prywatnych, pomoc w sprawach formalnych oraz organizacja transportów 
    humanitarnych na Ukrainę. Koordynatorem ds. Pomocy Ukrainie jest w naszej 
    parafii ks. Krzysztof Kaszuba i do niego prosimy zgłaszać chęć przyjęcia 
    uchodźców z Ukrainy na kwaterę do swojego domu, a także wszelkie inne 
    sprawy z tym związane. Z ks. Krzysztofem możemy się kontaktować telefonicznie na nr 508 127 236 lub we wtorek w kancelarii od 15.30 do 17.30.