Ogłoszenia 17 lipca 2022

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

17 lipca 2022 r.

  • Dziękujemy  za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty rodzinom z klatki I Grota Roweckiego 2.
  • Przygotowaniem kościoła do następnej niedzieli zajmą się rodziny z klatki II Grota Roweckiego 2.
  • Prosimy, aby sprzątanie kościoła odbyło się w piątek po godzinie 18.30 lub w sobotę do godziny 15.00.
  • Ofiary na realizowanie prac w naszym kościele, przyjmuje Komitet Budowy dzisiaj, jak w każdą niedzielę, w kancelarii parafialnej przed i po Mszy św.
  • Możemy również dokonywać wpłat ofiary na konto parafii: PKO BP O/Ełk: 42 1020 4724 0000 3402 0027 1213
    Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

1.  NIEDZIELA -17.07.

- O godz. 11.00 w Gibach rozpoczną się centralne uroczystości upamiętniające 77. Rocznicę Obławy Augustowskiej.
- O godz. 16.00 - Katecheza Przedślubna

2.  SOBOTA - 23.07

- W Mikołajkach już tradycyjnie odbędzie się spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne „Z Maryją na Jeziorach”.

Rozpoczęcie o godz. 18.00 w Porcie, a od godziny 19.00 odbędzie się rejs ewangelizacyjny.

3.  PIELGRZYMKA - XXX Ełcka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszy z Ełku 28 lipca, po Mszy św. sprawowanej w Katedrze Ełckiej o g. 6.00.

Wejście na Jasną Górę przewidziane jest 11 sierpnia. Pielgrzymka to rekolekcje w drodze.
W tym roku pielgrzymujemy pod hasłem „Odmawiajcie Różaniec”. 
W przyszłą 
niedzielę ks. Piotr Paliwoda wraz z młodzieżą będą  zachęcać do udziału 
w pielgrzymce pieszej na Jasną Górę, a także zbierać intencje modlitewne 
oraz ofiary na potrzeby grupy pielgrzymkowej Jaćwingowie Ełk
.