Ogłoszenia 23 października 2022

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

23 października 2022 r.

  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty rodzinom z kl. V Gr. Roweckiego 4.
  • Przygotowaniem kościoła do następnej niedzieli zajmą się rodziny z kl. I Gr. Roweckiego 6.
  • Prosimy, aby sprzątanie kościoła odbyło się w piątek po godzinie 18.30 lub w sobotę do godziny 15.00.
  • Ofiary na realizowanie prac w naszym kościele, przyjmuje Komitet Budowy dzisiaj, jak w każdą niedzielę, w kancelarii parafialnej przed i po Mszy św. Możemy także wpłacać ofiary na konto parafii: PKO BP O/Ełk: 42 1020 4724 0000 3402 0027 1213
  • Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

1.   NIEDZIELA - 23.10. 

- DzisiajNiedziela Misyjna, którą obchodzimy pod hasłem: „Będziecie moimi świadkami”i rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. 
- Dzisiaj przed kościołem jest prowadzona zbiórka do puszek na zakup auta do przewozu wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego Krystiana.
o godz. 16.00 - Katecheza przedmałżeńska

NABOŻEŃSTWO PAŹDZIERNIKOWE - RÓŻANIEC 
codziennie: o g.17.00 – zapraszamy do wspólnej modlitwy

2.WYPOMINKI

- Będą odprawiane przez cały miesiąc listopad codziennie o godz. 17.30, a Msza św. zbiorowa będzie odprawiana przez cały listopad codziennie o godz. 18.00.

- Kartki prosimy wypełnić czytelnie z podaniem nazwy ulicy w prawym górnym rogu kartki i wraz z ofiarą składać u księży w kościele lub w kancelarii. Jeżeli mamy 
wielu zmarłych o jednym nazwisku, to nie piszemy nazwiska po każdym imieniu, ale na końcu wymieniając po kolei najpierw imiona wszystkich z tej rodziny. 
Zamawiając Mszę św. zbiorową i wypominki za swoich bliskich zmarłych, pamiętajmy, że są one wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: tego pielgrzymującego 
na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. 

3.   NIEDZIELA30.10.

 - W przyszłą niedzielę ofiary na tacę będą przeznaczone na cele Nuncjatury Apostolskiej

PROGRAM MODLITW NA CMENTARZACH EŁCKICH W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 01 listopada

Na Cmentarzu Głównym Nr 1 będzie następujący: 
 - Od g. 9.00 - modlitwy za zmarłych przy kaplicy cmentarnej
 - O g. 11.00 - Msza św. - na zewnątrz  przy kaplicy cmentarnej
 - Po Mszy św. tradycyjna procesja po cmentarzu z modlitwami za zmarłych 
 - Zakończenie i błogosławieństwo przy kaplicy cmentarnej. Mszy św. i procesji 
   przewodniczyć będzie J.E. Ks. Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki 
 Na Cmentarzu Nr 2, czyli k/”Murbetu” będzie następujący:
 - Od g. 9.00 - modlitwy za zmarłych
 - O g. 10.00 - Msza św., a po niej procesja po cmentarzu z modlitwami za zmarłych
 Na Cmentarzu Nr 3 w Bartoszachbędzie następujący:
 - Od g. 9.00 - modlitwy za zmarłych
 - O g. 10.00 - Msza św., a po niej procesja po cmentarzu z modlitwami za zmarłych