Featured

Ogłoszenia 12 marca 2023

III   NIEDZIELA  WIELKIEGO   POSTU
12  marca  2023r.

 
  • Dziękujemy za sprzątanie kościioła i ofiarę na kwiaty rodzinom z klatki II Bora Komorowskiego 3A.
  • Przygotowaniem kościoła do następnej niedzieli zajmą się rodziny  z klatki  III Bora Komorowskiego 3A.
  • Prosimy, aby sprzątanie kościoła odbyło się w piątek po Drodze Krzyżowej dla młodzieży (ok. g. 19.30) lub w sobotę do  g.15.00.
  • Ofiary na zrealizowanie prac w naszej parafii, przyjmuje Komitet Budowy dzisiaj, jak w każdą niedzielę, w kancelarii parafialnej.
  • Wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać.

1.    NIEDZIELA- 12.03.III Niedziela Wielkiego Postu


- o g. 16.00 - Katecheza Przedmałżeńska
- o g. 17.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

2.W Wielkim Poście codziennie rano o godz. 5.30 od poniedziałku do piątku w naszym kościele jest celebrowana poranna modlitwa Kościoła - "Laudesy” na którą serdecznie zapraszamy.

3.W ramach przygotowań do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania zapraszamy na spotkanie młodzież klas 8 w  środę 15 marca po Mszy  św. o godz. 18:00.
    Natomiast spotkanie dla rodziców w niedzielę 19 marca po Mszy św. o godz. 10:00.

4.PIĄTEK -

Droga Krzyżowa:

16.30 - dzieci;
17.30 - dorośli;
19.00 - młodzież

5.Uroczystość Św. Józefa przypadająca na 19 marca 2023 z racji niedzieli jest przeniesiona na poniedziałek 20 marca 2023.

6. OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONF. EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie. W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.

Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu. To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa. Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów. Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.
Podpisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki

7. Prasa katolicka – Martyria z marca jest do  wzięcia przy wyjściu z kościoła

Podobne wpisy