Bp Jerzy Mazur: Boże Narodzenie tylko ma sens, jeśli jest spotkaniem z Jezusem

W noc wigilijną 24 grudnia, w katedrze ełckiej Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur. W homilii biskup podkreślił, że już od lat niektórzy chcą „wyrzucić z Bożego Narodzenia, Boże Narodzenie”. „Dlatego często słyszymy: życzę ci magicznych świąt, zdrówka… A przecież Chrystus przyniósł na świat takie dary jak pokój, nadzieja, miłość, radość, zbawienie. I tych darów w pierwszej kolejności winniśmy sobie życzyć” – mówił bp Mazur.

List pasterski Biskupa Ełckiego na Adwent 2021 roku

Umiłowani Diecezjanie!

Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczynamy kolejny rok liturgiczny, który przygotowuje nas na przyjście Pana. Czas oczekiwania nie może być wypełniony pustką czy biernością. Stąd w Ewangelii słychać nawoływanie Chrystusa do czuwania: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”(Łk 21,36).

Pomoc służbom mundurowym i zbiórka do puszek w związku z kryzysem migracyjnym

Od dłuższego czasu mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zaapelował o modlitwę i ogólnopolską zbiórkę funduszy w niedzielę 21 listopada br. we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie naszego kraju.

Odpowiadając na ten apel Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki oraz Caritas Diecezji Ełckiej,

Zostań wolontariuszem Caritas podczas Bożonarodzeniowej Zbiórki Żywności „Tak, POMAGAM!”

Caritas Diecezji Ełckiej w dniach 3-4 grudnia 2021 r. (piątek i sobota) organizuje Bożonarodzeniową Zbiórkę Żywności pod hasłem „Tak, POMAGAM!”. Podczas zbiórki w wybranych sklepach na terenie diecezji ełckiej wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze i środki czystości z długim terminem przydatności oraz łatwe w przechowywaniu.  Zebrane produkty trafią do osób potrzebujących w formie świątecznych paczek .

Całoroczna modlitwa o powołania w parafiach diecezji ełckiej (2021-2022)

Odkrywanie powołania chrześcijańskiego.

Droga powołania

Co wspólnego mają ze sobą życie, rodzina, parafia, powołanie czy seminarium? Każdą tego typu rzeczywistość można porównać z drogą. Myślimy i mówimy, że trzeba dobrze przejść drogę życia, że wchodzimy na drogę powołania, że rodzina jest jedną z dróg przebywanych wspólnie, że seminarium jest wspólnotą uczniów w drodze, a Kościół pielgrzymowaniem drogami świata. Człowiek przemierza wiele dróg, a nie iść żadną z nich oznacza stanie w miejscu. Dlatego ogromne znaczenie ma rozpoznanie i podjęcie właściwej drogi, która służy rozwojowi i dojrzewaniu aż do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem. Zwykle na drogę składa się wiele etapów, wyzwań, sukcesów i trudności. Pośród nich rozgrywa się życie. W tym kontekście to, co życiu nadaje sens, scala wielość i różnorodność jego aspektów, warunkuje decyzje i działania, wyznacza cele i prowadzi do rozwoju, a ostatecznie do Boga – nazywa się powołaniem. Innymi słowy, powołanie to zgoda na treść, która życie czyni określonym (kapłańskim, małżeńskim itd.).

Całoroczna modlitwa o powołania w parafiach diecezji ełckiej (2021-2022)

Odkrywanie powołania chrześcijańskiego.

Droga powołania

Co wspólnego mają ze sobą życie, rodzina, parafia, powołanie czy seminarium? Każdą tego typu rzeczywistość można porównać z drogą. Myślimy i mówimy, że trzeba dobrze przejść drogę życia, że wchodzimy na drogę powołania, że rodzina jest jedną z dróg przebywanych wspólnie, że seminarium jest wspólnotą uczniów w drodze, a Kościół pielgrzymowaniem drogami świata. Człowiek przemierza wiele dróg, a nie iść żadną z nich oznacza stanie w miejscu. Dlatego ogromne znaczenie ma rozpoznanie i podjęcie właściwej drogi, która służy rozwojowi i dojrzewaniu aż do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem. Zwykle na drogę składa się wiele etapów, wyzwań, sukcesów i trudności. Pośród nich rozgrywa się życie. W tym kontekście to, co życiu nadaje sens, scala wielość i różnorodność jego aspektów, warunkuje decyzje i działania, wyznacza cele i prowadzi do rozwoju, a ostatecznie do Boga – nazywa się powołaniem. Innymi słowy, powołanie to zgoda na treść, która życie czyni określonym (kapłańskim, małżeńskim itd.).

Dar powołania

Do specyfiki powołania chrześcijańskiego należy to, że nie pochodzi ono od człowieka, lecz od Boga. On jest jego źródłem. Udziela go w sposób całkowicie darmowy, czyli bez wcześniejszych zasług. Zatem nie człowiek, a Bóg wzywa (powołuje) do przebycia takiej, a nie innej drogi, do przyjęcia takiej, a nie innej treści, do życia w taki, a nie inny sposób. Nie dokonuje tego bezpodstawnie, lecz na miarę konkretnego człowieka, którego obdarowuje z największą miłością. Dlatego dojrzałe jest to życie, które z wdzięcznością realizuje i pomnaża otrzymany dar (łaskę) powołania.

Budzenie powołań

Jeśli powołanie jest od Boga dla człowieka, to jego rozpoznanie stanowi nie lada wyzwanie. Fundamentalną rolę w procesie odkrywania powołania odgrywa słuchanie Boga. Towarzyszy temu stawianie wielu pytań, podejmowanie decyzji, a zwłaszcza umiejętne oddzielanie tego, co mówi Bóg od własnych wizji. W proces rozeznawania powołania włącza się cały Kościół. Nie jest to zadanie stojące wyłącznie przed zainteresowaną osobą. Powołanie ma wymiar wspólnotowy, gdyż jest dla Kościoła (powierzenie misji), z Kościoła i w Kościele. Wobec tego troska o powołania i odpowiedzialność za ich rozpoznanie i wypełnienie spoczywa na wszystkich wiernych Kościoła. Do nich należy wiele zadań i obowiązków związanych z budzeniem powołań. Jednym z pierwszych jest przykład życia i świadectwo chrześcijańskiego powołania. Kolejnym modlitwa o nowe powołania, za powołanych i za posłanych do realizowania podjętej drogi życia. Następnym towarzyszenie powołanym i ich formowanie.

Jesienna Sesja Duszpasterstwa Rodzin – zaproszenie

Po przerwie spowodowanej pandemią zapraszamy za Jesienną Sesję Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej. Odbędzie się ona 16 października br. w Ełku. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 10.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej, której przewodniczyć będzie bp Jerzy Mazur.

Z wdzięcznością za dar nowych błogosławionych

W najbliższą niedzielę, 19 września Diecezja Ełcka włączy się w dziękczynienie za beatyfikację: kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Główne uroczystości odbędą się w parafii katedralnej, gdzie o godzinie 18.00 Mszy św. będzie przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.