Całoroczna modlitwa o powołania w parafiach diecezji ełckiej (2021-2022)

Odkrywanie powołania chrześcijańskiego.

Droga powołania

Co wspólnego mają ze sobą życie, rodzina, parafia, powołanie czy seminarium? Każdą tego typu rzeczywistość można porównać z drogą. Myślimy i mówimy, że trzeba dobrze przejść drogę życia, że wchodzimy na drogę powołania, że rodzina jest jedną z dróg przebywanych wspólnie, że seminarium jest wspólnotą uczniów w drodze, a Kościół pielgrzymowaniem drogami świata. Człowiek przemierza wiele dróg, a nie iść żadną z nich oznacza stanie w miejscu. Dlatego ogromne znaczenie ma rozpoznanie i podjęcie właściwej drogi, która służy rozwojowi i dojrzewaniu aż do ostatecznego zjednoczenia z Bogiem. Zwykle na drogę składa się wiele etapów, wyzwań, sukcesów i trudności. Pośród nich rozgrywa się życie. W tym kontekście to, co życiu nadaje sens, scala wielość i różnorodność jego aspektów, warunkuje decyzje i działania, wyznacza cele i prowadzi do rozwoju, a ostatecznie do Boga – nazywa się powołaniem. Innymi słowy, powołanie to zgoda na treść, która życie czyni określonym (kapłańskim, małżeńskim itd.).

Dar powołania

Do specyfiki powołania chrześcijańskiego należy to, że nie pochodzi ono od człowieka, lecz od Boga. On jest jego źródłem. Udziela go w sposób całkowicie darmowy, czyli bez wcześniejszych zasług. Zatem nie człowiek, a Bóg wzywa (powołuje) do przebycia takiej, a nie innej drogi, do przyjęcia takiej, a nie innej treści, do życia w taki, a nie inny sposób. Nie dokonuje tego bezpodstawnie, lecz na miarę konkretnego człowieka, którego obdarowuje z największą miłością. Dlatego dojrzałe jest to życie, które z wdzięcznością realizuje i pomnaża otrzymany dar (łaskę) powołania.

Budzenie powołań

Jeśli powołanie jest od Boga dla człowieka, to jego rozpoznanie stanowi nie lada wyzwanie. Fundamentalną rolę w procesie odkrywania powołania odgrywa słuchanie Boga. Towarzyszy temu stawianie wielu pytań, podejmowanie decyzji, a zwłaszcza umiejętne oddzielanie tego, co mówi Bóg od własnych wizji. W proces rozeznawania powołania włącza się cały Kościół. Nie jest to zadanie stojące wyłącznie przed zainteresowaną osobą. Powołanie ma wymiar wspólnotowy, gdyż jest dla Kościoła (powierzenie misji), z Kościoła i w Kościele. Wobec tego troska o powołania i odpowiedzialność za ich rozpoznanie i wypełnienie spoczywa na wszystkich wiernych Kościoła. Do nich należy wiele zadań i obowiązków związanych z budzeniem powołań. Jednym z pierwszych jest przykład życia i świadectwo chrześcijańskiego powołania. Kolejnym modlitwa o nowe powołania, za powołanych i za posłanych do realizowania podjętej drogi życia. Następnym towarzyszenie powołanym i ich formowanie.

Czytaj więcej...

Jesienna Sesja Duszpasterstwa Rodzin – zaproszenie

Po przerwie spowodowanej pandemią zapraszamy za Jesienną Sesję Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej. Odbędzie się ona 16 października br. w Ełku. Rozpoczęcie Mszą Świętą o godz. 10.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej, której przewodniczyć będzie bp Jerzy Mazur.

Czytaj więcej...

Z wdzięcznością za dar nowych błogosławionych

W najbliższą niedzielę, 19 września Diecezja Ełcka włączy się w dziękczynienie za beatyfikację: kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej. Główne uroczystości odbędą się w parafii katedralnej, gdzie o godzinie 18.00 Mszy św. będzie przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

Czytaj więcej...

Polsko, Narodzie Maryjny, ziemio świętych i błogosławionych! Homilia beatyfikacyjna

“Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy” (Łk 1, 46-48).

Drogie Siostry i Drodzy Bracia! Słowa pieśni uwielbienia wypowiedziane przez Maryję Dziewicę wyrażają dzisiaj również i nasze dziękczynienie Panu Bogu za to, że uczestniczymy w beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej tutaj, w Świątyni Opatrzności Bożej.

Czytaj więcej...

Wolontariat Misyjny Diecezji Ełckiej

Jesteś młody i wciąż szukasz pomysłu na swoje życie? A może po prostu chciałbyś przeżyć przygodę, która na dodatek przyniesie innym wiele korzyści? 🙃Zapraszamy Cię do przyłączenia się do Ełckiego Wolontariatu Misyjnego.🌎🕕Od października kontynuowana będzie formacja i mogą dołączyć kolejni kandydaci. Spotkania formacyjne dla wolontariuszy będą odbywały się raz w miesiącu w Ełku.

Czytaj więcej...

Promocja wolontariatu 2021+

Caritas Diecezji Ełckiej zaprasza Opiekunów, Szkolnych Kół Caritas, Nauczycieli oraz Osoby, które chciałyby rozpocząć działalność wolontariacką na warsztaty szkoleniowo-formacyjne „Promocja wolontariatu 2021+” w dniu 29 września 2021 r. (środa), które odbędą się w Sali Konferencyjnej Centrum Pastoralno-Administracyjnego w Ełku,

Plac Katedralny 1.

Ramowy plan spotkania:

Czytaj więcej...

"Podejmujmy piękne dzieło wychowania" Biskupi na XI Tydzień Wychowania (12-18 września):

Podejmujmy piękne dzieło wychowania ufając, że jego owoce są niezniszczalne i pozostają na wieki – napisali biskupi w Liście Pasterskim Episkopatu Polski z okazji XI Tygodnia Wychowania w Polsce, który będziemy obchodzić w dniach 12-18 września br.

Tegoroczny Tydzień Wychowania będzie obchodzony pod hasłem: „W blasku ojcostwa św. Józefa”. „W Roku św. Józefa otrzymujemy piękny przykład wychowawcy z sercem otwartym na Boga. Św. Józef jest dla nas wzorem człowieka słuchającego Słowa Bożego, a zarazem, jak to określił św. Jan Paweł II +wcielonym wzorem posłuszeństwa+ Bogu” – czytamy w Liście.

Czytaj więcej...