„Odnalezieni, Pokochani, Szczęśliwi”- nowa płyta Sióstr Karmelitanek Bosych

„Do nagrania płyty zaprosiłyśmy Braci alumnów Ełckiego Seminarium. Dlaczego? Nasza przyjaźń trwa wiele lat, modlimy się za siebie nawzajem, towarzyszymy duchowo naszym Braciom w czasie formacji i później, w ich kapłańskim życiu. Most, jaki przez te lata zbudowaliśmy, dał nam odwagę, żeby tą przyjaźnią podzielić się ze światem. Za najpewniejszy sposób opowiadania o miłości uznaliśmy wyśpiewanie chwały Tego, który nas ze sobą spotkał.”

Na płycie znajdziemy piosenki, które powstały w ciszy klauzury. Każda to owoc spotkań z ludźmi odwiedzającymi ełcki Karmel.

Czytaj więcej...

Koniec Dyspensy od Mszy niedzielnej i świątecznej

Ełk, 15 czerwca 2021 roku

N. 450/2021

Herb 2DEKRET

W związku z polepszeniem sytuacji epidemicznej oraz ustaleniach Księży Biskupów podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym dekretem odwołuję w Diecezji Ełckiej ustanowioną 23 października ubiegłego roku dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.
Od niedzieli 20 czerwca 2021 roku wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane. Zgodnie ze wskazaniami Prawa Kanonicznego nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego. Brak uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej nie jest grzechem, jeśli powodem nieobecności jest choroba, niedyspozycja związana
z podeszłym wiekiem czy inny ważny powód uniemożliwiający pójście do kościoła

Treść niniejszego dekretu należy przekazać w najbliższą niedzielę do wiadomości wszystkim diecezjanom i wiernym przebywającym na terenie diecezji ełckiej.
Zachowuję w sercu wszystkich diecezjan i przybyłych gości i w modlitwie wypraszam wszystkim łaskę zdrowia, żywej wiary i Bożego błogosławieństwa.

+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki

Dekret Biskupa Ełckiego z dnia 29.05.2020

KONIEC DYSPENSY – WRACA OBOWIĄZEK MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ

Ełk, 29 maja 2020 roku N. 400/2020 DEKRET W związku z najnowszym rozporządzeniem władz państwowych dotyczącym wygaszania obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym w Polsce i znoszącym limit [...] Treść dekretu:

Czytaj więcej...

Wskazania Biskupa Ełckiego odnośnie przeżywania nabożeństw Wielkiego Tygodnia i uroczystości paschalnych

Każda miłość musi być próbowana i doświadczana. Ale gdy wytrwa, doczeka się nagrody – zwycięskiej radości. Każda miłość prawdziwa musi mieć swój Wielki Piątek… Jeśli więc miłujemy naprawdę, trwajmy wiernie tak, jak trwała na Kalwarii Maryja z niewiastami i ufajmy Skończy się Wielki Piątek, przyjdzie Wielka Sobota i triumf Wielkie Niedzieli!
Kard. Stefan Wyszyński

Czytaj więcej...

Komunikat Ełckiej Kurii Diecezjalnej 24.03.2020

Przewielebni Kapłani,
Drodzy Wierni

  1. W związku z najnowszym rozporządzeniem władz cywilnych od jutra, tj. od 25 marca, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Ograniczona też zostaje możliwość wychodzenia z domu i udział w jakichkolwiek zgromadzeniach.

    Proszę informować na bieżąco parafian i przestrzegać zarządzeń państwowych, możliwe są sankcje finansowe za niestosowanie się do wskazań. Mszy św. nie należy rozciągać w czasie, a gdy są nałożone intencje, należy odprawić Mszę św. jedna po drugiej. Na drzwiach kościoła należy umieścić informację o tym, że wewnątrz na modlitwie nie może przebywać naraz więcej niż 5 osób. W utrzymaniu porządku może pomóc organizowanie wejścia do kościoła bocznymi drzwiami a nie głównymi.

    Czytaj więcej...

Dekret Penitencjarii Apostolskiej w związku z koronawirusem

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

 DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. 

Czytaj więcej...

Dekret Biskupa Ełckiego po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego 14.03.2020 r.

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami.

Obecny dekret jest dopełnieniem wcześniejszych komunikatów, a niniejszym dekretem wprowadzam w życie następujące postanowienia:

Czytaj więcej...