Historia parafii

HISTORIA PARAFII PW. CHRYSTUSA SŁUGI W EŁKU

ROK 1989

01.07.1989

Ks. Bp Edmund Piszcz biskup warmiński erygował nową samodzielną parafię p.w. Chrystusa Sługi w Ełku przy ul. Grota Roweckiego 5a, która została wydzielona z parafii Św. Wojciecha w Ełku. W skład nowej parafii wchodziła wieś Konieczki i budujące się osiedle mieszkaniowe. Do czasu ustanowienia i przyjazdu Ks. Proboszcza zatroszczyli się kapłani pracujący przy parafii Św. Wojciecha odprawiając Msze św. w niedzielę o godz. 1700 na tarasie domku, który został wykupiony od Państwa Stacherów.

15.07.1989

Przybycie Ks. proboszcza Mieczysława Brzóski do parafii gdzie czekało na niego dużo pracy i wysiłku. Zwłaszcza przy remoncie domu, który miał stać się plebanią i wybudowanie kaplicy. Od przybycia Ks. proboszcza niedzielne Msze św. odprawiane były już o godz. 900 i 1100 choć nadal na tarasie.

23.07.1989

Pierwsze poświęcenie kielicha, pateny, puszek i monstrancji. Sprzęt liturgiczny został prawie w całości ufundowane przez ofiarność parafian.

30.07.1989

Pierwszy chrzest w parafii przyjął Radosław Kamiński.

01.09.1989

Rozpoczęcie pracy katechetycznej dla klasy „O", „I" i „II" w wynajętej salce u Państwa Zielińskich.

13.09.1989

Postawienie dzięki pomocy parafian całej konstrukcji kaplicy.

14.09.1989

Uroczysta Msza św. z poświęceniem krzyża, której przewodniczył Ks. Bp dr Józef Wysocki oraz przybycie do parafii pierwszego wikariusza Ks. Krzysztofa Brzostka.

17.09.1989

"Wieczór radości" przy ognisku podczas którego odbyły się zapisy chłopców na formację ministrancką, dzieci i młodzieży do Ruchu "Światło - Życie" oraz "Oazy Rodzin".

01.10.1989

Wprowadzenie dodatkowej Mszy św. o godz. 1800 połączonej z nabożeństwem różańcowym. Niedzielna Eucharystia w końcu była już sprawowana w kaplicy, lecz w dzień powszedni odprawiana w tymczasowo przygotowanym garażu w plebanii.

08.10.1989

W tym dniu serdecznie przywitaliśmy Pana Roberta Szajko, który został parafialnym organistą.

19.11.1989

Na Mszy św. o godz. 900 zostały poświęcone komże i przyjęcie do pełnej służby pierwszych ministrantów.

7-9.12.1989

Rekolekcje adwentowe prowadzone były przez Ks. Henryka Korzeniowskiego SDB, który był ówczesnym proboszczem parafii Błogosławionego Rafała Kalinowskiego na osiedlu "Baranki" w Ełku.

10.12.1989

Ks. Bp dr Józef Wysocki dokonał poświęcenia kaplicy p. w. Chrystusa Sługi w Ełku.

24/25.12.89

Pierwsza pasterka w nowej kaplicy pełnej choinek, dobrych życzeń, kolęd i radości.

31.12.1989

Kapłani i wierni dziękowali Panu Bogu na Mszy św. za opiekę i błogosławieństwo we wszelkich pracach prowadzonych na terenie parafii.

1989

Rozpoczyna swą działalność „Poradnia Rodzinna” przy naszej parafii.

ROK 1990

01.01.1990

Z nowym rokiem zmienił się porządek niedzielnej Mszy św. o 830, 1030 dla dzieci, 1200 i godz.1800.

02.01.1990

Pierwsza odwiedziny rodzin katolickich tzw. „kolęda". Z racji pierwszej kolędy nowo -  zawiązanej wspólnoty rozpoczynała się wspólnym opłatkiem rodzin z całej klatki w mieszkaniu jednej z rodzin, po wspólnym opłatku każda rodzina przyjmowała księdza w swoim mieszkaniu.

28.02.1990

Przez posypanie głowy popiołem rozpoczęliśmy okres wielkopostnej pokuty. W tym czasie były prowadzone prace wykończeniowe w kaplicy (pomalowanie od wewnątrz i wstawienie ławek ufundowanych przez Pana Dubowskiego z ul. Śląskiej) oraz dokupiony został przez parafian sprzęt liturgiczny .

08.04.1990

Rozpoczęliśmy pierwsze rekolekcje wielkopostne w parafii, które prowadził Ks. Krzysztof Bobka SVD.

15.04.1990

Cała wspólnota spotkała się na tzw. Rezurekcji o 600.

03.06.1990

Na Mszy św. o godz. 1000 w niedzielę Zesłania Ducha Świętego po raz pierwszy w naszej wspólnocie parafialnej dzieci (84 dzieci) przystąpiły do I-szej Komunii Świętej.

08.06.1990

W tym dniu cała wspólnota parafialna z księżmi-gośćmi i Ks. proboszczem podczas uroczystej Eucharystii o godz. 1800 dziękowała Bogu za łaski X-letniej pracy duszpasterskiej.

14.06.1990

W Uroczystość Bożego Ciała cała Wspólnota Chrystusa Sługi wraz z ludem wiernych z innych parafii oddała cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie podczas procesji Eucharystycznej ulicami miasta Ełk.

21.06.1990

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała Ks. Bp Józef Wysocki odprawił w naszej kaplicy uroczystą Mszę Świętą a następnie przeszliśmy w procesji Eucharystycznej do czterech ołtarzy ulicami naszego osiedla.

01.07.1990

Nasz parafianin Ks. Andrzej Kakareko, który otrzymał święcenia kapłańskie (21.06.1990 r. o godz. 1000) w Białymstoku, odprawił Mszę Św. prymicyjną w naszej kaplicy o godz. 12.00 i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.

9-11.09.1990

W naszej parafii dzieci i młodzież przeżywały Triduum z racji nadchodzącej uroczystości Św. Stanisława Kostki.

12.09.1990

W uroczystość Stanisława Kostki kandydaci na ministrantów po raz pierwszy przystąpili do służby ołtarza w nowo poświęconych komżach.

14.09.1990

Wspólnota parafialna wzięła udział w uroczystości odpustowej Podwyższenia Krzyża. Mszę Św. odprawił Ks. prałat Stanisław Rogowski z Grabnika, a homilię wygłosił ks. Marian Szewczyk przybyły z Pisanicy. Po uroczystej Eucharystii odbyła się procesja wokół kaplicy.

23.09.1990

Cała wspólnota Rodzin wraz z Ks. proboszczem udali się do Matki Bożej Częstochowskiej, aby przed jej tronem prosić o błogosławieństwo na rozpoczynający się rok formacyjny.

16.10.1990

Ks. Krzysztof wraz z całą wspólnotą oazową przygotował czuwanie w intencji Ojca Świętego.

18.10.1990

Uroczystym Ingresem do kaplicy J. E. Ks. Bp Józef Wysocki rozpoczął wizytację kanoniczną w naszej wspólnocie parafialnej.

13-16.12.90

Nasza wspólnota parafialna na spotkanie z Dzieciątkiem Jezus przygotowała się przez rekolekcje, które wygłosił w Ks. Wojciech Guzowski.

26.12.1990

Podobnie jak mędrcy, którzy przybyli z daleka, by oddać pokłon Jezusowi również dzieci z naszej parafii o godz. 1600 przybyły do świątyni by oddać pokłon malutkiemu Jezusowi. Ofiarowały Jemu czyste dziecięce serca i pobożny pacierz.

ROK 1991

01.01.1991

Odwiedziny duszpasterskie w tym roku przybrały inny charakter. Parafianie, którzy w tygodniu, w kolejności wyznaczonej przez Ks. proboszcza przyjmowali kapłana do swoich mieszkań, byli zapraszani na wspólny opłatek o godz. 1600 w niedzielę.

02.02.1991

Młodzież należąca do Ruchu "Światło-Życie" wraz z Ks. Krzysztofem udała się do Zakopanego, aby pośród gór przeżyć rekolekcje.

24.02.1991

W czasie Wielkiego Postu będzie posługiwał całej naszej wspólnocie Ks. Dk. Piotr Wszelaki, który przybył na praktykę duszpasterską.

24-27.03.91

W naszej Wspólnocie odbyły się rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosił O. Saletyn Andrzej Dubiel z Warszawy.

04.1991

Z początkiem miesiąca zaczął funkcjonować kiosk parafialny, którym zaopiekowali się ojcowie z Oazy Rodzin.

20-21.04.91

Do naszej wspólnoty na serdeczne zaproszenie Ks. proboszcza przybyły Siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Siostry przyjechały z Częstochowy w ramach tygodnia modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

15.05.1991

O godz. 1000 wraz z kapłanami, rodzicami, chrzestnymi i najbliższymi dzieci (85 dzieci) z naszej parafii po raz pierwszy zasiadły do Stołu Pańskiego.

28.05.1991

Po odpowiednim przygotowaniu młodzież naszej parafii (48 osób) przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania. Sakramentu Bierzmowania udzielił Ks. Bp Józef Wysocki.

30.05.1991

Przy parafii Św. Wojciecha została odprawiona Msza Św., a po niej uczestniczyliśmy w procesji Eucharystycznej ulicami miasta. Nasza Wspólnota przygotowała ołtarz i modlitwę przy ulicy Armii Krajowej.

03.06.1991

Procesja w oktawie Bożego Ciała odbyła o godz. 1700.

06.06.1991

Kapłani wraz z parafianami udali się autokarami na spotkanie z Ojcem Świętym.

09.06.1991

W naszej wspólnocie gościliśmy Ks. Sylwestra Fiećko ze Zgromadzenia Księży Pallotynów, który dn. 09.05.91 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W naszej kaplicy o godz. 1200 odprawił Mszę Św. a także udzielił prymicyjnego błogosławieństwa.

16.06.1991

Witaliśmy ukoronowaną przez papieża Jana Pawła II figurkę Matki Bożej Fatimskiej.

20.06.1991

Została poświęcona kapliczka Matki Bożej.

23.06.1991

Po dwuletniej pracy w naszej parafii Ks. Biskup Dekretem Kanonicznym przenosi Ks. Krzysztofa Brzostka do pracy w Gołdapi.

08.10.1991

W naszej kaplicy rozpoczęły się rekolekcje dla Rodzin Oazowych. Rodziny przez cały tydzień spotykały się na wspólnej Eucharystii o godz. 1700, potem na wspólnych spotkaniach, śpiewach. Rekolekcje prowadził ks. Ryszard Andruszkiewicz.

5-8.12.1991

Nauki rekolekcyjne adwentowe wygłosił Ks. rekolekcjonista Jacek Zieliński.

ROK 1992

01.01.1992

Z Nowym Rokiem rozpoczęliśmy nowy porządek Mszy Św.: w niedziele 700, 830, 1000, 1200,1800 i dni powszednie 630 i 1800. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiana jest w środę o godz. 1800 anabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w czwartek o godz. 1800.

02.01.1992

Rozpoczęta została wizyta duszpasterska.

05.01.1992

W kaplicy parafialnej o godz. 1500 dzieci i młodzież przedstawiały 'Jasełka".

04.03.1992

Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, podczas którego pomagał w pracy duszpasterskiej diakon Stanisław Sito.

25.03.1992

Jego Świątobliwość Jan Paweł II Bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" utworzył nowe Diecezje i Metropolie w Polsce, w wyniku czego powstała nasza Diecezja ze swą stolicą w Ełku.

9-12.04.92

Rekolekcje wielkopostne prowadził Ks. S. Ewertowski z Elbląga.

08.05.1992

Podczas uroczystej Mszy Św. Ks. BP Edward Samsel udzielił naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania (65 osób).

17.05.1992

Dzieci kl. II po raz pierwszy przystąpiły do Stołu Pańskiego (141 dzieci).

21.05.1992

Sąd biskupi rozpoczął swe urzędowanie przy naszej parafii w każdą sobotę w godz. 900 - 1400 z naszym Ks. proboszczem na czele.

18.06.1992

Wyruszyliśmy w procesji Bożego Ciała ulicami miasta.

28.06.1992

Po całorocznej pracy w naszej parafii Ks. Piotr Wszelaki przechodzi do pracy w Elblągu.

05.07.1992

Witamy nowego wikariusza Ks. Marka Sewastynowicza.

08.07.1992

Ks. proboszcz złożył projekt techniczny budowy kościoła w Urzędzie Rejonowym w Ełku z prośbą o zatwierdzenie planu realizacyjnego i wydanie pozwolenia na budowę.

08.1992

Nasza parafia dołącza się do modlitwy ogólnopolskiej o trzeźwość Narodu.

31.09.1992

Ks. Bp Wojciech Ziemba mianował naszego Ks. proboszcza wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Diecezji Ełckiej.

11.10.1992

Przystąpiliśmy do prac przy wylewaniu ław fundamentalnych pod kościołem.

05.11.1992

Gościliśmy w naszej szkole Ks. Bp Edwarda Samsela, który odprawił Eucharystię w intencji błogosławieństwa całego budynku szkolnego i pasowanie klas pierwszych na ucznia.

16.10.1992

Ks. Bp Wojciech Ziemba mianował naszego Ks. proboszcza Kanonikiem Gremialnym Ełckiej Kapituły Katedralnej.

13-16.12.92

Rekolekcje adwentowe wygłosił Ks. Jerzy Owsianka proboszcz parafii Królowej Apostołów w Ełku.

ROK 1993

03.01.1993

O godz. 1500 w naszej kaplicy dzieci i młodzież po długim przygotowaniu wystawiła wspólnocie parafialnej "Jasełka".

28.02.1993

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej Ks. Dk. Antoniego Jucewicza ze Zgromadzenia Księży Werbistów w Pieniężnie, który będzie odbywał praktykę duszpasterską.

28-31.03.93

Odbyły się rekolekcje wielkopostne w których nauki głosił Ks. Stanisław Landzwojtrzak ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców z Warszawy.

04.04.1993

W niedzielę Palmową grupa chłopców po przebytej formacji kandydata na ministranta, po raz pierwszy założyli białe komże.

07.04.1993

W tym dniu dla naszej młodzieży (89 osób) został udzielony Sakrament Bierzmowania przez J. E. Ks. Dr Bp Wojciecha Ziembę.

01.05.1993

Oaza Dzieci Bożych wraz z animatorami udała się na pielgrzymkę autokarową po Sanktuariach Maryjnych naszej diecezji.

02.05.1993

Cała wspólnota parafialna przeżywała Uroczystość I Komunii Świętej (186 dzieci).

23.05.1993

O. Antoni Jucewicz - kapłan, który odbywał w czasie Wielkiego Postu praktykę diakońską odprawił Mszę Św. prymicyjną i udzielił kapłanom i wiernym prymicyjnego błogosławieństwa.

24.05.1993

Rodziny Domowego Kościoła w sposób szczególny zanosiły modlitwy za rozbite rodziny, prosząc Boga m.in. o łaskę nawrócenia dla ojców i matek, wzajemną miłość i jedność oraz o dochowanie przysięgi małżeńskiej.

30.05.1993

W salce katechetycznej odbyło się "Popołudnie radości" zorganizowane przez Ruch "Światło-Życie".

10.06.1993

Kapłani i wierni naszego osiedla wzięli udział w uroczystościach Bożego Ciała.

04.07.1993

Serdecznie witaliśmy O. Antoniego Jucewicza, którego Ks. Bp mianował wikariuszem naszej parafii.

29.08.1993

Witaliśmy Ks. Adama Łosiewskiego, który rozpoczął w tym dniu służbę na terenie naszej parafii jako drugi wikariusz.

19.09.1993

Parafianie otrzymali pierwszy numer gazety parafialnej (miesięcznik).

29.09-03.10

Cała wspólnota parafialna przebywała na wspólnej modlitwie przy Relikwiach Św. Wojciecha.

10-17.10.1993

Tydzień Misyjny. Przybyli do nas misjonarze z Pieniężna aby razem z parafianami modlić się i podzielić się przeżyciami z misji.

07.11.1993

Odbyły się rekolekcje neokatechumenalne, które głosił Paulin O. Stefan Rożej. Katechezy zakończyły się konwiwencją w Olecku. W naszej parafii zawiązała się grupa neokatechumenalna, której opiekunem zostali Ks. proboszcz i O. Antoni. Spotkania odbywają się we wtorek o godz. 1900 - Liturgia Słowa i w sobotę o godz. 1900 - Liturgia Eucharystyczna.

12-15.12.1993

Rekolekcje adwentowe, które głosił O. Jerzy Gawlik - Wiceprowincjał Księży Werbistów.

31.12.1993

O godz. 1900 odbyło się nabożeństwo i uroczysta Msza Św. na zakończenie roku kalendarzowego 1993.

ROK 1994

23.01.1994

O godz. 1600 Wspólnota Oazowa zorganizowała "Wieczór z kolędą" połączony z opłatkiem.

16.02.1994

W Środę Popielcową z Całym Kościołem wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu.

20-23.03.94

Odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które głosił Ks. Piotr Walczak.

31.03.1994

Rozpoczęliśmy Triduum Paschalne.

5-10.04.1994  

Obchody Tygodnia Miłosierdzia obejmowała wspólną modlitwę i dzielenie się doświadczeniem wiary przez zaproszonych gości.

22.04.1994

Uroczystości świętowojciechowe. Po uroczystej Mszy Św. srebrna trumienka z relikwiami została wyeksponowana w kościele katedralnym, przy których wierni czuwali i prosili aby Święty umacniał ich w wierze.

24.04.1994

Grono ministrantów naszej parafii poszerzyło się o 12-tu chłopców.

08.05.1994

Pierwsza Komunia Święta (186 dzieci).

17.05.1994

Ks. Bp Edward Samsel udzielił naszej młodzieży (209 osób) Sakrament Bierzmowania.

26.05.1994

W Dzień Matki dzieci i młodzież przybyła do świątyni, by uczcić Maryję jako Najlepszą Matkę a potem prosić Ją o opiekę dla swoich ziemskich Mam.

09.06.1994

Sprawowana była uroczysta Msza Św. kończąca Oktawę Bożego Ciała na którą zgromadziła się niemal cała wspólnota parafialna.

24.06.1994

Dzieci i młodzież przybyła do świątyni aby podziękować Bogu za całoroczną naukę w szkole, za lekcje katechezy, za swoich wychowawców i nauczycieli.

4-16.07.1994

W trosce o dzieci zostały zorganizowane półkolonie tzw. "Wakacje z Bogiem". Uczestniczyły dzieci w wieku 5-13 lat.

01.09.1994

Po wakacyjnym wypoczynku zaczął się kolejny rok szkolny, który w kaplicy powierzyliśmy Bogu Ojcu.

10-14.09.94

W tych dniach odbywał się Diecezjalny Kongres Rodziny i przygotowywaliśmy się do odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego. Dla naszej Wspólnoty Parafialnej był to także czas przygotowania do wielkiego dziękczynienia naszemu Ojcu za dar parafii, która 14.09 obchodzi 5-lecie istnienia.

23.10.1994

W niedzielę nasza parafia rozpoczęła Tydzień Misyjny, podczas którego gościliśmy Kleryków z Misyjnego Seminarium Duchownego OO. Werbistów z Pieniężna.

06.11.1994

Rozpoczął się w naszej parafii nowy cykl katechez neokatechumenalnych.

11-14.12.94

Rozpoczęliśmy kolejne rekolekcje adwentowe, które prowadził O. Borkowski SVD z Białegostoku. Owocem tego czasu było utworzenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich "AGAPE" na terenie naszej parafii.

26.12.1994

Kapłani naszej Wspólnoty Parafialnej rozpoczęli wizytę duszpasterską. W czasie kolędy zostawiali w każdym domu deklarację darów duchowych, którą mają być odnową rodziny i szansą udziału w przygotowaniu uroczystości Koronacji Obrazu Matki Bożej Studzieniczańskiej.

ROK 1995

15.01.1995

O godz. 15.00 w kaplicy parafialnej, dzieci i młodzież Wspólnoty Oazowej przedstawiła "Jasełka".

03-05.04.95

Odbyły się rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził Ks. Dr Roman Forycki SAC Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

13.04.1995

W ten dzień przeżywaliśmy największe misterium ludzkiego odkupienia. W tym roku po raz pierwszy w naszej parafii grupa 47 dzieci przyjęła I Komunię Świętą w czasie Uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

16-23.04.95

Tydzień Miłosierdzia to dla naszej wspólnoty parafialnej błogosławiony czas, w czasie którego przygotowujemy się do odpustu parafialnego, a mianowicie do Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W tym tygodniu gościliśmy Siostrę Sangwinę Kostecką ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

23.04.1995

Młodzież (166 osób) z rąk Ks. Bp Wojciecha Ziemby przyjęła Sakrament Bierzmowania.

27.04.1995

Owocem Tygodnia Miłosierdzia było zawiązanie przy naszej parafii wspólnoty modlitewnej "Wieczernik Miłosierdzia".

07.05.1995

Dzieci przystąpiły do I Komunii Świętej (154 dzieci) i w tym dniu w czasie nabożeństwa ku czci Matki Bożej, złożyły przyrzeczenia abstynenckie.

08.06.1995

Cała wspólnota parafialna przeżywała 15-lecie święceń kapłańskich naszego Ks. Proboszcza.

15.06.1995

Odbyła się Uroczystość Bożego Ciała i procesja ulicami Ełku, której przewodniczył Ks. Bp Wojciech Ziemba.

22.06.1995

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała odbyła się procesja eucharystyczna ulicami naszego osiedla.

29.06.1995

Ze smutkiem żegnamy O. Antoniego, który po dwóch latach pracy w naszej parafii wyjeżdża na misje.

07.1995

"Wakacje z Bogiem" czyli półkolonie trwały w tym roku przez cały lipiec. Byliśmy m.in. w Giżycku, Studzienicznej oraz odbyliśmy wycieczkę po Suwalszczyźnie.

02.07.1995

W naszej parafii witaliśmy nowego wikariusza Ks. Tomasza Daukszewicza.

10.09.1995

Na wszystkich Mszach Św. rozpoczęliśmy rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, które trwały do środy włącznie i przygotowały nas do Uroczystości Odpustu Podwyższenia Krzyża. Rekolekcje prowadziła młodzież z Białegostoku a owocem tego czasu było zawiązanie grupy modlitewnej.

17.09.1995

Trzy autokary z parafianami wyjechały na główne uroczystości Koronacyjne do Studzienicznej.

10.1995

Nasza wspólnota parafialna spotykała się na nabożeństwie różańcowym codziennie: dzieci o godz. 1700 a dorośli o godz. 1800.

17-20.12.95

Nauki rekolekcyjne wygłosił O. Krzysztof Szczygło - O. Redemptorysta z Warszawy.

28.12.1995

Kapłani rozpoczęli odwiedziny duszpasterskie.

1995

Powstaje zespół parafialny, którego celem jest posługa na Eucharystii Młodzieżowej.

1995

Zostały wylane stropy pod filary wewnątrz kościoła i wymurowano ściany boczne wysokości ok. 4 metrów.

ROK 1996

14.01.1996

"Jasełka" - są, można powiedzieć, tradycją naszej parafii.

25.02.1996

Parafianie usłyszeli świadectwa ludzi z Drogi Neokatechumenalnej.

24-27.03.96

Nauki rekolekcyjne głosił Ks. Ryszard Grabowski, proboszcz z Nowej Wsi Ełckiej.

04.04.1996

W Wielki Czwartek została udzielona I Komunia Święta dla 33 dzieci z naszej parafii.

07.04.1996

Kończy w naszej parafii praktykę duszpasterską dk. Mirosław Wachowski.

13-14.04.96

Raz na pięć lat każda parafia przeżywa szczególne wydarzenie jakim jest Wizytacja Kanoniczna.

13.04.1996

W czasie Ingresu w naszej parafii Ks. Bp Wojciech Ziemba udzielił Sakramentu Bierzmowania (143 osoby).

14.04.1996

W II Niedzielę Wielkanocy, Niedzielę Miłosierdzia Bożego dzieci i młodzież składały skarbonki z jałmużną, które zostały przekazane na cele Caritas Polska.

04-05.05.96

Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej.

05.05.1996

Kolejna I Komunia Święta (158 dzieci).

13.05.1996

Rozpoczęła się peregrynacja Figury Matki Bożej wśród rodzin naszej parafii.

18.05.1996

V ogólnopolskie czuwanie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie, gdzie 50-cio osobowa grupa reprezentowała naszą parafię.

24-26.05.96

Nasi parafianie wyruszyli na pielgrzymkowy szlak na Odpust do Studzienicznej.

02.06.1996

Kandydaci na ministrantów zostali uroczyście wprowadzeni do wspólnoty ministranckiej.

07-09.06.96

Ksiądz proboszcz i opiekunowie udali się na wycieczkę z ministrantami Ełk - Olsztyn - Gietrzwałd - Frombork - Malbork - Gdańsk - Gdynia - Sopot - Ełk.

13.06.1996

Uroczyste zakończenie oktawy Bożego Ciała.

07.1996

Półkolonie jak w ubiegłym roku trwały cały miesiąc.

28.07.1996

Przy naszej wspólnocie parafialnej ponownie rozpoczyna się nowy cykl katechez przedślubnych. Odbywać się będą w salce przy kaplicy o godz. 1600.

09.1996

Przy naszej parafii rozpoczął swoją działalność Ruch Rodzin Nazaretańskich.

27.10.1996

Na wszystkich Mszach Św. rozpoczęły się kolejne katechezy neokatechumenalne.

15-18.12.96

Rozpoczęliśmy święty czas Rekolekcji Adwentowych.

28.12.1996

Rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską zwaną "kolędą".

1996

W tym roku prace na budowie nieco się posunęły do przodu. Przy wejściu głównym wymurowano dwie kruchty boczne.

ROK 1997

05.01.1997

Dzieci z Parafialnego Dzieła Misyjnego przedstawiły "Jasełka".

16-19.03.97

Rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne, które przeprowadził Ojciec Jerzy Wesołowski ze Zgromadzenia Redemptorystów.

27.03.1997

W czasie Wieczerzy Pańskiej 21 dzieci przystąpiło do Komunii Św. po raz pierwszy (dziewcząt - 11; chłopców - 10).

28.03.1997

Rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia.

05.04.1997

Jego Ekscelencja Ks. Bp Dr Wojciech Ziemba udzielił młodzieży (188 osób) z naszej parafii Sakramentu Bierzmowania.

27.04.1997

Utworzenie Parafialnego Komitetu Budowy Kościoła.

03.05.1997

Pod opieką Pani Katechetki Joanny Sawickiej 103 dzieci z klas II przystąpiło po raz pierwszy do Komunii Świętej.

04.05.1997

74 dzieci przygotowane przez Panią Leokadię Czepielewską przystąpiły w pełni do Ołtarza Pańskiego.

13.05.1997

Odbyło się uroczyste włączenie dzieci do Apostolatu Fatimskiego, w którym dzieci będą poznawać treść orędzia fatimskiego.

05.06.1997

Jak co roku, i w tym dniu nasza wspólnota parafialna przeżywała zakończenie Oktawy Bożego Ciała.

15.06.1997

Została przyjęta do grona ministrantów 22 osobowa grupa chłopców z naszej parafii.

21-24.06.97

Grupa ministrantów wraz z Księdzem Proboszczem udała się na wycieczkę. Trasa obejmowała: Ełk - Częstochowa - Kalwaria Zebrzydowska - Kraków - Zakopane - Wieliczka - Ełk.

30.06.1997

Rozpoczęliśmy w naszej parafii po raz kolejny półkolonie dla dzieci.

28.09.1997

Dekretem Ks. Bp Ordynariusza Ks. Adam Łosiewski został przeniesiony do pracy w parafii Chrystusa Króla w Suwałkach

01.10.1997

Dekretem Ks. Bp Ordynariusza Ks. Waldemar Brodziak został mianowany wikariuszem naszej parafii.

12.10.1997

Rozpoczęliśmy kolejne katechezy neokatechumenalne w naszej wspólnocie parafialnej.

01.11.1997

Wypominki są tradycją Kościoła. Do tej modlitwy za zmarłych kapłani zaproponowali wiernym Mszę Św. gregoriańską odprawianą codziennie o godz. 1800.

14-17.12.97

Nauki rekolekcji adwentowych wygłosił Ojciec Redemptorysta.

29.12.1997

Kapłani rozpoczęli wizytę duszpasterską.

ROK 1998

11.01.1998

W salce katechetycznej przy parafii odbyło się spotkanie opłatkowe dla Wspólnoty "Wieczernik Miłosierdzia", "Kółek Różańcowych" i wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego.

18.01.1998

Młodzi aktorzy wystawiają "Jasełka".

01.02.1998

Został rozpoczęty kolejny cykl konferencji przedślubnych.

29.03-1.04.98

Rekolekcje Wielkopostne przeprowadził O. Stanisław Mikrut - Redemptorysta.

09.04.1998

W czasie Wieczerzy Pańskiej 29 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej.

16.04.1998

J. E. Ks. Bp Edward Samsel udzielił młodzieży (183 osób) Sakramentu Bierzmowania.

19.04.1998

Uroczystość Miłosierdzia Bożego jest w naszej parafii szczególnym świętem. Sumę odpustową przygotowała Wspólnota "Wieczernik Miłosierdzia Bożego" a Eucharystię sprawował Ks. Prałat Prof. Edmund Przekop.

2-3.05.1998

Kolejne dzieci z naszej parafii przystąpiły po raz pierwszy w pełni do Komunii Świętej (02.05 - 70 dzieci; 03.05 - 57 dzieci).

30-31.05.98

Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej z naszej parafii brały udział w I Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Ełckiej.

18.05.1998

Tego dnia odbyła się uroczystość nadania imienia szkole podstawowej nr 9, która od tego dnia będzie miała za swego patrona Jana Pawła II. Mszy Św. przewodniczył Ks. Bp Wojciech Ziemba, który poświęcił sztandar szkoły.

15.06.1998

Na miejsce Ks. Waldemara Brodziaka Ks. Biskup posłał do naszej parafii neoprezbitera Ks. Grzegorza Stankiewicza.

27.06.1998

Dekretem Ks. Biskupa na miejsce Ks. Tomasza przychodzi Ks. Arkadiusz Paciorko.

29.06.1998

W Uroczystość Św. Piotra i Pawła dzieci naszej parafii rozpoczęły półkolonie.

7-9.07.1998

Wspólnota "Wieczernik Miłosierdzia Bożego" przeżywała rekolekcje formacyjne w Dolinie Miłosierdzia w Częstochowie. W czasie rekolekcji odbywały się konferencje, które Prowadził Ks. Maciej W. Ryś SAC.

09.1998

Z początkiem roku szkolnego odbyły się zapisy kandydatów do wspólnot: "Papieskie Dzieło Misyjne", Liturgiczna Służba Ołtarza "Promyki", Ruch "Światło-Życie", "Bielanki", Lektorzy, ministranci i kandydaci na ministrantów.

09.1998

Powstanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym "AVE".

20.09.1998

Ks. Proboszcz dziękował Ks. Diakonowi Marcinowi Nowikowi za jego posługę w naszej parafii.

11.10.1998

Została utworzona Poradnia Rodzinna czynna w każdą środę w godz. 1500-1700 i mieści się w kancelarii parafialnej.

16.10.1998

W tym dniu z okazji 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w szkole został przedstawiony spektakl "Przed sklepem jubilera" - Karola Wojtyły.

18.10.1998

Odbył się kiermasz książek o Papieżu na terenie naszej parafii.

25.10.1998

Rozpoczęły się kolejne Katechezy Nowej Ewangelizacji wygłaszane przez katechistów świeckich oraz Ks. Proboszcza.

13.12.1998

Tego dnia rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe, które przeprowadził Ojciec Skubisz ze Zgromadzenia Księży Redemptorystów.

28.12.1998

Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej.

ROK 1999

01.01.1999

Obchodziliśmy początek Nowego Roku i święto imienin naszego Księdza Proboszcza.

21-23.03.99

Z racji, że w maju odbędą się w naszej parafii Misje Święte to w czasie Wielkiego Postu odbyły się Wielkopostne Dni Skupienia. Przeprowadził je Ks. Adam Łosiewski, który przygotował wszystkich parafian na spotkanie ze zmartwychwstałym Zbawcą.

26.03.1999

Odbyła się Msza Św. z uroczystym złożeniem Przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego (35 osób).

01.04.1999

W czasie Eucharystii Wielkoczwartkowej do Stołu Pańskiego po raz pierwszy przystąpiło 22 dzieci.

10.04.1999

W tym dniu dla naszej młodzieży (186 osób) został udzielony Sakrament Bierzmowania przez Ks. Bp Wojciecha Ziembę.

2-3.05.1999

Dzieci klas drugich po całorocznym przygotowaniu po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii (02.05 - 69 dzieci; 03.05 - 64 dzieci).

16-23.1999

Przeprowadzone zostały Misje Święte. Czas Obfitego Odkupienia dla naszej parafii.

22.o5.1999

Wierni uczestniczyli w Eucharystii połączonej z wmurowaniem kamienia węgielnego. Eucharystii i wmurowaniu kamienia przewodniczył Ks. Bp Wojciech Ziemba.

26.05.1999

Sprawowana była uroczysta Msza Święta w intencji Matek. Uroczystość poprzedził montaż słowno-muzyczny skupiający się na osobie Maryi-Matki wszystkich żyjących oraz naszych mamach.

08.06.1999

Wizyta Ojca Świętego w Ełku.

27.06.1999

Ks. Proboszcz przyjął do grona ministrantów 21 chłopców, którzy przez cały rok formacji przygotowywali się na ten dzień.

27.06.1999

Za pomoc w pracy duszpasterskiej dziękowaliśmy Ks. Maciejowi Mackiewiczowi, który został skierowany do naszej parafii na czas przygotowań do wizyty Ojca Świętego w naszym mieście.

22-26.06.99

40-sto osobowa grupa ministrancka spędziła mile czas nad morzem w Krynicy Morskiej.

06.12.1999

W naszej Kaplicy gościliśmy Św. Mikołaja, który obdarowywał dzieci słodką niespodzianką.

ROK 2000

02.01.2000

O godz. 1200 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową a o 1600 w salce przy kaplicy Wspólnota "Wieczernik Miłosierdzia Bożego" i Koła Różańca zaprosiła kapłanów na opłatek.

09.01.2000

W tym roku "Jasełka" poprzedził koncert akordeonowy poprowadzony przez pana organistę Robert Szajko wraz z synami.

24-28.01.2000

Młodzież z Ruchu Światło-Życie wraz z opiekunem Ks. Arkadiuszem przeżywała swoje zimowe rekolekcje w Wieliczkach.

30.01.2000

Ks. Proboszcz wraz z Katechistami świeckimi rozpoczęli Katechezy Nowej Ewangelizacji.

12.03.2000

Na czas Wielkiego Postu Ks. Biskup skierował do naszej parafii Dk. Mariusza Sztok na praktykę duszpasterską.

28-30.03.00

Ojciec Jerzy Wesołowski przeprowadził rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży naszej parafii.

16.04.2000

Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą palmę. Tegoroczną zwyciężczynią została Ania ze swoją prawie 2,5 metrową palmą z żywego igliwia i kwiatów.

20.04.2000

I Komunię Świętą udzielono dla 39 dzieci podczas Triduum Paschalnego.

30.04.2000

W czasie II Niedzieli Wielkanocnej o godz. 800 po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło 71 dzieci.

03.05.2000

Przystąpienie drugiej grupy komunijnej liczącej 48 dzieci do Stołu Pańskiego.

7-13.06.00

Ełckie dni Rodziny.

14.05.2000

Gościliśmy tego dnia w naszej świątyni alumnów z Ełckiego Wyższego Seminarium Duchownego z programem powołaniowym.

18.05.2000

W 80 urodziny Ojca Świętego cała społeczność Szkoły, która obrała patrona Jana Pawła II uczestniczyła w Eucharystii sprawowanej w Jego intencji.

27.05.2000

Drużyna z naszej parafii zajęła I miejsce w II Turnieju Piłki Nożnej KSM Diecezji Ełckiej w Prostkach.

29.05.2000

Prymicja Ks. Gennadija. Tę radość przeżywały oprócz prymicjanta Wspólnoty Neokatechumenalne uczestnicząc w Eucharystii.

11.06.2000

Ogromna radość dla 21 kandydatów na ministrantów.

20.08.2000

Ks. Bp Ordynariusz przeniósł Ks. Arkadiusza Paciorko z naszej parafii do parafii w Rajgrodzie.

23.10.2000

"Promyki Liturgiczne" wraz ze swoimi opiekunami przygotowały "popołudnie radości" w ramach zabaw andrzejkowych.

05.11.2000

Ks. diakon Tomasz Gajda do Bożego Narodzenia będzie odbywał swoją diakońską praktykę, w każdy piątek, sobotę i niedzielę.

06.12.2000

Na Mszy Św. o godz. 1200 odwiedził dzieci naszej parafii wysłannik Św. Mikołaja.

08.12.2000

Przy parafii katedralnej odbył się konkurs pt. "Matce Bożej Niepokalanej". W konkursie wzięło udział 15 dzieci z naszej szkoły.

17-20.12.00

Tegoroczne rekolekcje adwentowe głosił znany nam dobrze O. Antonii Jucewicz z zakonu o. Werbistów - były Ks. wikariusz.

22.12.2000

Na sali gimnastycznej w szkole dzieci wysłuchały montażu poetycko - muzycznego a po wysłuchaniu udały się do sal aby wraz z wychowawcami podzielić się opłatkiem.

ROK 2001

21.01.2001

Odbywały się "Jasełka".

11.02.2001

Rozpoczęły się Katechezy Nowej Ewangelizacji. Katechezy były głoszone w poniedziałki i czwartki o godz. 1900.

25.03.2001

Podczas Eucharystii parafianie w liczbie 62 złożyli dar modlitwy - Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

29.03-1.04.01

Punktem szczytowym głoszonych Katechez Nowej Ewangelizacji w naszej parafii był wyjazd na Konwiwencję do Malinówki.

01.04.2001

Rekolekcje Wielkopostne poprowadził O. karmelita z Wrocławia.

12.04.2001

W Wielki Czwartek 17 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej.

03.05.2001

Wraz z kapłanami, rodzicami, chrzestnymi i najbliższymi, 56 dzieci z naszej parafii po raz pierwszy zasiadły do Stołu Pańskiego.

06.05.2001

Cała wspólnota parafialna przeżywała Uroczystość I Komunii Świętej (49 dzieci).

26.08.2001

Ks. Andrzej Stokłosa zgodnie z dekretem Ks. Bp. Ordynariusza, będzie pełnił funkcję wikariusza w naszej wspólnocie parafialnej.

16-19.12.01

Rekolekcje Adwentowe.

ROK 2002

17.03.2002

Rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne, które prowadził O. Zygmunt Sołek - Redemptorysta z Głogowa.

28.03.2002

W Wielki Czwartek 21 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej.

05.05.2002

Cała wspólnota parafialna przeżywała Uroczystość I Komunii Świętej (77 dzieci). Dzieci przygotowywała pani katechetka Małgorzata Popowska.

05.06.2002

W tym dniu dla naszej młodzieży (173 osób) został udzielony Sakrament Bierzmowania przez Ks. Bp Edwarda Samsela.

30.06.2002

Dekretem Ks. Bp. Ordynariusza Ks. Grzegorz Stankiewicz został skierowany do dalszej pracy duszpasterskiej do Suwałk a Ks. Andrzej Stokłosa do Filipowa.

07.07.2002

Ks. Albert Interewicz i Ks. Zbigniew Chmielewski zostali nowymi wikariuszami w naszej parafii.

06.12.2002

Rekolekcje Adwentowe.

ROK 2003

05.04.2003

Rozpoczęliśmy rekolekcje Wielkopostne, które prowadził O. Andrzej Ćwik - Redemptorysta.

17.04.2003

Wielki Czwartek 10 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej.

04.05.2003

Cała wspólnota parafialna przeżywała Uroczystość I Komunii Świętej (86 dzieci).

16.06.2003

W tym dniu dla naszej młodzieży (165 osób) został udzielony Sakrament Bierzmowania przez J. E. Ks. Bp Jerzego Mazura.

14-17.12.03

Rekolekcje Adwentowe.

ROK 2004

29.02.2004

Dekretem Ks. Biskupa Dk. Krzysztof Zubrzycki został posłany na praktykę wielkopostną do naszej parafii.

28.03.2004

Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził O. Wojciech Zagrodzki z Krakowa.

08.04.2004

Wielki Czwartek 20 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej.

01.05.2004

Dekretem Ks. Biskupa dk. Przemysław Milewski został posłany do naszej parafii do posługi duszpasterskiej.

02.05.2004

Cała wspólnota parafialna przeżywała Uroczystość I Komunii Świętej (77 dzieci).

ROK 2005

13-16.03.05

Odbyły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył Ojciec Jacek Aniszewski ze Zgromadzenia Redemptorystów.

05.06.2005

Po rocznej praktyce diakońskiej w naszej parafii cieszyliśmy się z otrzymanych święceń kapłańskich ks. Przemysława Milewskiego, który odprawił w tym dniu swoją Mszę prymicyjną w naszym kościele.

05.06.2005

Całą parafią bawiliśmy się na festynie rodzinnym przy naszej parafii z okazji Dnia Dziecka.

14.06.2005

Podczas Mszy Świętej, dziękowaliśmy Bogu za ks. proboszcza, który obchodził 25 lecie kapłaństwa.

03.07.2005

Dziękowaliśmy za trzyletnią posługę w naszej parafii ks. Alberta Interewicza, który został rezydentem naszej parafii, natomiast powitaliśmy nowego wikariusza ks. Bogdana Kulika.

22-29.10.05

Misje Święte przed ustanowieniem naszej parafii Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Głosili Ojcowie Redemptoryści.

29.10.2005

Zakończenie peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w Diecezji Ełckiej Ustanowienie kościoła p.w. Chrystusa Sługi w Ełku Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

11.12.2005

Rozpoczęły się rekolekcje Adwentowe, którym przewodniczył ojciec Jan Ćwikowski ze Zgromadzenia Redemptorystów.

ROK 2006

08.01.2006

Dzieci naszej parafii, jak każdego roku, przedstawiły Jasełka.

05.02.2006

Rozpoczęły się Katechezy Nowej Ewangelizacji

02-06.04.06

W rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył Ojciec Ludwik Obal ze Zgromadzenia Redemptorystów.

07.05.2006

Grupa 62 dzieci przystąpiła do I Komunii Świętej.

25.06.2006

Dziękowaliśmy dla ks. Radosława Kwarcińskiego, za 3 letnią posługę w naszej parafii.

17.09.2006

Odbył się festyn parafialny, podczas którego dziękowaliśmy za kolejny rok istnienia naszej parafii.

01.10.2006

Odbyła się wizytacja kanoniczna naszej parafii, którą przeprowadził ks. Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki.

11.11.2006

W naszym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia miał miejsce dzień skupienia dla katechetów diecezji ełckiej.

17.12.2006

Rekolekcje Adwentowe przeprowadził o. Antoni Hebola.

ROK 2007

07.01.2007

Odbyły się Jasełka, na które przybyły dzieci wraz z rodzicami

25.03.2007

Rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne, które przeprowadził Ojciec Redemptorysta.

03.06.2007

Ks. Bp. Jerzy Mazur udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii

14.06.2007

Odprawiona została tradycyjnie Msza Święta, kończąca oktawę Uroczystości Bożego Ciała.

05.08.2007

Powitaliśmy ks. dk. Krystiana Ostrowskiego, który został skierowany przez ks. Bp. Jerzego Mazura, na praktykę duszpasterską

16.09.2007

Odbył się kolejny festyn parafialny

16.12.2007

Rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które przeprowadził ks. Jerzy Karwat.

ROK 2008

06.01.2008

Jak co roku odbyły się Jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież naszej parafii

21.01.2008

Rozpoczęły się Katechezy Nowej Ewangelizacji

11.02.2008

Odprawiona została Msza Święta w intencji chorych połączona z udzielaniem Sakramentu Namaszczenia Chorych, która zakończyła się koronką do Bożego Miłosierdzia

09.03.2008

Rozpoczęły się rekolekcje Wielkopostne, które przeprowadził o. Paweł Pakuła

10.06.2008

Ks. Bp. Jerzy Mazur udzielił naszej młodzieży Sakrament Bierzmowania

22.06.2008

Dziękowaliśmy za posługę w naszej parafii w ramach praktyk duszpasterskich diakonowi Krystianowi Ostrowskiemu, natomiast powitaliśmy dk. Bogdana Chmielewskiego, który również odbędzie praktykę

24.08.2008

Dziękowaliśmy za 3 letnią posługę duszpasterską ks. Bogadana Kulika, oraz 2 letnią posługę ks. Grzegorza Kunko

31.08.2008

Powitaliśmy w naszej parafii nowych wikariuszy: ks. Tomasza Sikorskiego oraz ks. Łukasza Kordowskiego

21.09.2008

Odbył się festyn parafialny, z którego dochód został przeznaczony na sfinansowanie prac w naszym kościele

14.12.2008

Rozpoczęły się rekolekcje Wielkopostne, które przeprowadził o. Ryszard Niziołek

ROK 2009

04.01.2009

Odbyło się spotkanie opłatkowe Kółek Żywego Różańca i czcicieli Miłosierdzia Bożego

11.01.2009

Zostały przedstawione Jasełka, przygotowane przez dzieci i młodzież

11.02.2009

Koronką do Miłosierdzia Boże rozpoczęły się obchody dnia chorego, a po niej odbyła się Msza Święta w intencji chorych połączona z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.

15.02.2009

Rozpoczęły się katechezy Nowej Ewangelizacji

29.03.2009

Rozpoczęły się rekolekcje Wielkopostne, które przeprowadził o. Mieczysław Babraj

03.05.2009

Dzieci naszej parafii przyjęły I Komunię Świętą

05.06.2009

Ks. Bp. Jerzy Mazur udzielił Sakramentu Bierzmowania

07.06.2009

Swoją prymicyjną Mszę Świętą odprawił ks. Bogdan Chmielewski

14.09.2009

Z okazji XX lecia istnienia parafii odbył się festyn parafialny

ROK 2010

03.01.2010

Przedstawione zostały Jasełka, przygotowane przez dzieci i młodzież

02.05.2010

Dzieci klas II przystąpiły do I Komunii Świętej

02.06.2010

Ks. Bp Jerzy Mazur udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży

15.08.2010

Dziękowaliśmy za wakacyjną posługę ks. Michała Hańczyca. Powitaliśmy ks. Dariusza Konopko, który został skierowany do naszej parafii jako wikariusz, natomiast pożegnaliśmy ks. Łukasza Kordowskiego

12.09.2010

Odprawiona została Msza Święta w XXI rocznicę utworzenia parafii, która rozpoczęła nasz festyn parafialny

ROK 2011

09.01.2011

Przedstawione zostały Jasełka, przygotowane przez dzieci i młodzież

26.05.2011

Nasz parafianin i syn naszego pana Organisty, ks. dk. Szymon Szajko, przyjął święcenia kapłańskie. Swoją Mszę prymicyjną w naszej parafii odprawił 29.05.2011 roku.

28.05.2011

Ks. dk. Radosław Pańko otrzymał święcenia kapłańskie

11.09.2011

Obchodziliśmy kolejną rocznicę utworzenia naszej parafii, a także jak co roku miał miejsce festyn parafialny

09.10.2011

W trakcie uroczystości w naszym Sankturaium do posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej w naszej diecezji zostało dopuszczonych 18 mężczyzn przez Ks. Bp Jerzego Mazura

ROK 2012

25.03.2012

Ojciec Marek Kotyński poprowadził rekolekcje Wielkopostne

31.05.2012

Ks. Bp. Jerzy Mazur udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii

14.06.2012

Uroczystą Mszą Świętą i tradycyjną procesją po osiedlu zakończyliśmy oktawę Uroczystości Bożego Ciała

22.07.2012

Pożegnaliśmy Ks. Tomasza Sikorskiego za 4 letnią posługę w naszej parafii

05.08.2012

Powitaliśmy dk. Alberta Szwaczka, który został skierowany do naszej parafii na praktykę

03.09.2012

Powitaliśmy w naszej parafii nowego wikariusza ks. Macieja Cieślukowskiego

09-15.09.2012

Trwaliśmy wspólnie na Misjach Świętych, które przygotowywały całą Wspólnotę do konsekracji kościoła

16.09.2012

O godzinie 12.00 Ks. Bp. Jerzy Mazur dokonał konsekracji kościoła

16.12.2012

Rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe, które przeprowadził Ojciec Ludwik – redemptorysta.

ROK 2013

03.02.2013

Rozpoczęły się kolejny raz katechezy Nowej Ewangelizacji

11.02.2013

Przeżywaliśmy w naszej parafii Światowy Dzień Chorego

16.03.2013

W rozgrywkach piłki nożnej o „Puchar Biskupa” nasza drużyna ministrantów i lektorów zdobyła 3 miejsce

17.03.2013

Rozpoczęliśmy rekolekcje Wielkopostne, które przeprowadził o. Andrzej Kulik

05.05.2013

Dzieci klas II przystąpiły do I Komunii Świętej

03.06.2013

Młodzież naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania

06.06.2013

Zakończyliśmy oktawę Bożego Ciała

15.08.2013

Dziękowaliśmy ks. Albertowi Szwaczkowi za roczną praktykę diakońską w naszej parafii

15.09.2013

Odbył się festyn parafialny, który rozpoczęliśmy Mszą Świętą

ROK 2014

 

17.04.2014

Dzieci klas II przyjęły I Komunię Świętą

31.05.2014

Powitaliśmy Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w Jej Świętym Wizerunku Nawiedzenia

01.06.2014

Młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania, a także był to dzień pożegnania Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Świętym wizerunku Nawiedzenia

17.08.2014

Pożegnaliśmy ks. Dariusza Konopkę dziękując za czteroletnią pracę w naszej parafii na stanowisku wikariusza.

24.08.2014

Witaliśmy nowego wikariusza – ks. Kamila Jasińskiego, który z dniem dzisiejszym rozpoczyna swoją posługę w naszej parafii.

 

Podobne wpisy