Sakramenty Święte

 

Dokumenty potrzebne do Sakrament Chrztu Świętego dziecka:

  1. Akt Urodzenia dziecka – oryginał
  2. Zaświadczenie o Chrzestnych, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – wydawane w parafii Ich zamieszkania.
  3. Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać u Księdza Proboszcza.


Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć Sakrament małżeństwa powinni:

  1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu;
  2. Posiadać dowody osobiste;
  3. Metryki Chrztu Świętego i Bierzmowania (wybierając – należy zaznaczyć, że jest ona potrzebna do ślubu kościelnego; od daty wystawienia do daty ślubu nie może być więcej niż 6 miesięcy);
  4. „ostatnie” świadectwo szkolne z oceną z nauki religii;

W czasie przygotowania powinni również dostarczyć: 

  1. Świadectwo kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej;
  2. Datę i parafię I Komunii Świętej;
  3. Zaświadczenie z USC – jeżeli ślub cywilny ma być połączony z kościelnym (zaświadczenia te są ważne 3 miesiące);

 

Intencje mszalne:

Intencje Mszalne przyjmujemy w każdą niedzielę po Mszy Świętej w zakrystii, oraz w czasie otwarcia kancelarii parafialnej.

Pogrzeb Katolicki (nie jest to sakrament)

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii ostatniego zamieszkania osoby zmarłej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pogrzebu
z administracją cmentarza.

Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:

1.  Akt Zgonu z USC

2.  W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej .

Podobne wpisy