Słowami wstępu...

Bóg kocha grzeszników! 

 

Przypomina nam o tym dzienniczek św. siostry Faustyny, możemy go ściągnąć za darmo ze strony: kliknij tutaj

 

W wydaniu książkowym możemy znaleźć, np. 1520

Dziś powiedział mi Pan: otworzyłem swe serce jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do tego morza miłosierdzia z wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym utwierdzenia. Kto pokłada ufność w miłosierdziu moim, napełnię duszę jego w godzinę śmierci swym Bożym pokojem.

Albo taki oto fragment z 699:

... niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. ...

Informacje na temat Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego znajdziemy np. na stronie:  https://www.faustyna.pl/zmbm/milosierdzie/. Pamiętajmy o koronce, którą możemy modlić się też wspólnie w naszym Sanktuarium.

Zapraszamy do szukania ciekawych lektur i filmów o tej tematyce. Przykładowe video z kazania świętej pamięci ks. Piotra Pawlukiewicza umieszczono poniżej. 

 

 

A może chciałbyś się podzielić swoim świadectwem, spotkaniem żywego Jezusa Chrystusa w swoim życiu, albo jakimś cennym doświadczeniem? 

--->  Świadectwa  <---

 

Podobne wpisy