Ogłoszenia 21.02.2021

    I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

    21 lutego 2021 r.  

Nie dziękujemy rodz. z kl. I Piwnika Ponurego 7, ponieważ nie pomogły przygotować kośc. do dzisiejszej niedzieli. Przygotowaniem kość. do następnej niedzieli zajmą się rodziny z kl. II Piwnika Ponurego 7. Prosimy, aby sprząt. kość. odbyło się w piątek po godz. 19.30, po Drodze Krzyżowej dla młodzieży, lub w sobotę do g. 15.00.
Ofiary na realizowanie prac w naszej parafii, przyjmuje Komitet Budowy dzisiaj, jak w każdą niedzielę, w kancelarii parafialnej. Ponieważ w wielu już klatkach nie funkcjonują wpłaty na kościół za pośrednictwem zeszytów, co uzupełnialiśmy, często jednorazową ofiarą na kościół podczas kolędy, a kolęda na razie została zawieszona, zachęcamy by wpłaty na kościół składać u Komitetu Budowy w niedzielę lub w podpisanej kopercie z podanym adresem na tacę w kościele.
Wszystkim za okazaną życzliwość i zrozumienie z góry serdecznie dziękujemy.

Ogłoszenia 14.02.2021

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

14 lutego 2021 r.  

Dziękujemy za sprzątanie kość. i ofiarę na kwiaty rodz. z kl. VII Piwnika Ponurego 6, przygotowaniem kość. do następnej niedzieli zajmą się rodz. z kl. I Piwnika Ponurego 7. Prosimy, aby sprząt. kość. odbyło się w piątek po godz. 18.30, lub w sobotę do g. 15.00. Ofiary na realizowanie prac w naszej parafii, przyjmuje Komitet Budowy dzisiaj, jak w każdą niedzielę, w kancelarii parafialnej. Ponieważ w wielu już klatkach  nie funkcjonują wpłaty na kościół za pośrednictwem zeszytów, co uzupełnialiśmy,  często jednorazową ofiarą na kościół podczas kolędy, a kolęda na razie została zawieszona, zachęcamy by wpłaty na kościół składać u Komitetu Budowy w niedzielę lub w podpisanej kopercie z podanym adresem na tacę w kościele.
W ubiegłą niedzielę zebraliśmy ofiary na ogrzewanie kościoła w wysokości 6220,00 zł.
Wszystkim za okazaną życzliwość i zrozumienie z góry serdecznie dziękujemy.

Ogłoszenia 7.02.2021

V NIEDZIELA ZWYKŁA

V NIEDZIELA ZWYKŁA

07 lutego 2021 r.  

 

Dziękujemy za sprzątanie kość. i ofiarę na kwiaty rodz. z kl. VI Piwnika Ponurego 6, przygotowaniem kość. do następnej niedzieli zajmą się rodz. z kl. VII Piwnika Ponurego 6. Prosimy, aby sprząt. kość. odbyło się w piątek po godz. 18.30, lub w sobotę do g. 15.00. Ofiary na realizowanie prac w naszej parafii, przyjmuje Komitet Budowy dzisiaj,  jak w każdą niedzielę, w kancelarii parafialnej. Ponieważ w wielu już klatkach nie funkcjonują wpłaty na kościół za pośrednictwem zeszytów, w których ofiarowaliśmy się składać datki w wysokości 10 zł. miesięcznie od każdej rodziny, co uzupełnialiśmy, często jednorazową ofiarą na kościół podczas kolędy, a kolęda na razie została zawieszona, zachęcamy by wpłaty na kościół składać u Komitetu Budowy w niedzielę lub w podpisanej kopercie z podanym adresem na tacę w kościele. Wszystkim za okazaną życzliwość i zrozumienie z góry serdecznie dziękujemy.

  1. NIEDZIELA - 07.02. - o godz. 16.00 - Katecheza przedmałżeńska

  2. KATECHEZY NOWEJ EWANGELIZACJI,
    w tym tygodniu w poniedziałek i czwartek o godz. 19.00.
    Zapraszamy serdecznie do słuchania Słowa Bożego.

  3. CZWARTEK - 11.02. - Światowy Dzień Chorego - w naszym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia jak co roku Msza św. w intencji chorych, w podeszłym wieku i niepełnosprawnych połączona z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych - w tym roku o godz. 15.00 połączona z Koronką.

  4.  NIEDZIELA - 14.02. - w następną niedzielę rozpoczniemy 54 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który w tym roku przebiegał będzie pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”. Módlmy się o trzeźwość dla Polaków.

  5.  MODLITEWNIK - Wychodząc na przeciw potrzebom pogłębienia codziennej modlitwy osobistej i wspólnej w rodzinie katolickiej co roku rozdawaliśmy po kolędzie modlitewnik: Rodzina zjednoczona na modlitwie. Na ten rok 2021 też został opracowany kolejny modlitewnik. Przygotowane w nim materiały stanowią pomoc do przeprowadzenia spotkania modlitewno - ewangelizacyjnego w gronie rodziny, szczególnie tak ważnej w czasie naznaczonym pandemią. Na podstawie kilku miesięcy doświadczeń życia religijnego w czasie obostrzeń, można stwierdzić, że bezcenna w takiej sytuacji jest ożywiona wiarą, nadzieją i miłością rodzina chrześcijańska - jako domowy Kościół. W dowolnym dniu miesiąca i w dogodnym dla siebie czasie, zachęcamy, aby wszyscczłonkowie rodziny zgromadzili się na spotkaniu ewangelizacyjnym. Głównym celem tych spotkań jest uświadomienie i pogłębienie życia religijnego, refleksja nad Eucharystią, jej duchowych owocach oraz pobożnością Eucharystyczną. Spotkania te wpisują się w realizację programu duszpasterskiego: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”Wspólne gromadzenie się na modlitwie wszystkich domowników, a szczególnie  rodziców z dziećmi, staje się symbolem jedności rodziny oraz jej więzi z Kościołem. Modlitewniki są wyłożone przy wyjściu z kościoła - zbierzmy je ze sobą do domów.

  6. Prasa katolicka: „Martyria” z lutego do nabycia przy wyjściu z kościoła