Ogłoszenia 25 grudnia 2021

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

25 grudnia 2021r.

  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty rodzinom z kl. IV Bahrkego 4.
  • Przygotowaniem kościoła do uroczystości Nowego Roku zajmąrodziny z kl. V Bahrkego 4.
  • Prosimy, aby sprzątanie kościoła odbyło się w czwartek po godzinie 18.30.
  • Dziękujemy Wspólnotom Neokatechmenalnym i wszystkim pomagającym za przystrojenie choinek i ustawienie szopki. Wszystkim za wszelką okazaną pomoc i serce składamy serdeczne Bóg zapłać.

1. NIEDZIELA - 26.12. - ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI i JÓZEFA

2. WTOREK - 28.12. - Święto Świętych Młodzianków Betlejemskich 
    Zapraszamy do wzięcia udziału XXV Ełckim Marszu Milczeniaw Obronie Życia 
    i Rodziny.
 Wydarzenie to rozpocznie się o godzinie 17.15 nabożeństwem przebłagalnym 
    w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku. Następnie w milczeniu przejdziemy
    w procesji z zapalonymi świecami i lampionami do Katedry św. Wojciecha w Ełku,
    gdzie o godzinie 18.00 zostanie odprawiona Msza święta pod przewodnictwem bp. Jerzego.  
    W tym dniu modlimy się w intencji przebłagalnej za wszystkie grzechy popełnione  
    przeciwko życiu. Dziękować też będziemy Bogu za wszystko, co uległo zmianie 
    na lepsze, za dzieci uratowane przez Duchową Adopcję, znalezione w Oknie Życia, 
    za mieszkańców Domu Samotnej Matki, za wszystkich obrońców życia, małżeństwa 
    i rodziny.

3. PIĄTEK - 31.12. - zakończenie Starego Roku

   Nabożeństwo na zakończenie Starego Roku - o godzinie 17.30, a Msza św. o godzinie 18.00.

   Na ten dzieńBiskup Ełcki, Jerzy Mazur udziela dyspensy wszystkim diecezjanom i wszystkim przebywającym
   na terenie Diecezji Ełckiej od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów 
    mięsnych. Chcąc zadośćuczynić wymogom dyscypliny Kościoła odnośnie dnia pokutnego
    ks. Biskup zaleca, by wierni przyjmujący dar dyspensy odmówili modlitwę Ojcze nasz w intencji dzieci nienarodzonych.       
   

4. SOBOTA - 01 stycznia 2022 r. - NOWY ROK - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ  RODZICIELKI MARYI                                                                                       

Nie ma Mszy św. o g. 7.00

Msze św. o godzinie: 8.30; 10.00; 12.00 i 18.00

5. KOLĘDA - od poniedziałku - 27.12. rozpoczniemy odwiedziny duszpasterskie. 

    Duszpasterze udają się do naszych domów, jak co roku, aby w imię Chrystusa 
    zanieść błogosławieństwo. Wiemy, że nadal trwa epidemia i są obostrzenia, 
    dlatego zostawiamy wszystkim rodzinom możliwość wyboru. Kto ma jakiekolwiek 
    obawy o swoje zdrowie, może odmówić przyjęcia księdza w swoim domu. Nie będziemy 
    mieć o to żalu, ani wyciągać żadnych konsekwencji przy załatwianiu jakichkolwiek 
    spraw w kancelarii. Ofiary składane na kościół, jak zawsze, prosimy przekazywać 
    w oddzielnej kopercie. Prosimy o otwartość i  wyrozumiałość.    
    Poniedziałek   - 27.12. - Bahrkego 2 i 2A
    Wtorek            - 28.12. - Witosa 1 i Dobrzańskiego 1
    Środa              - 29.12. - Grota Roweckiego 2
    Czwartek        - 30.12. - Bahrkego 4 i Grota Roweckiego 1
    Piątek             - 31.12. - Konieczki i Kolonia – od g. 9.00 (prosimy o dwa pojazdy)