Ogłoszenia 31 lipca 2022

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

31 lipca 2022 r.

  • Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty rodzinom z klatki III Grota Roweckiego 2.
  • Przygotowaniem kościoła do następnej niedzieli zajmą się rodziny z klatki IV Grota Roweckiego 2.
  • Pprosimy, aby sprzątanie kościoła odbyło się w piątek po godzinie 18.30 lub w sobotę do godziny 15.00.
  • Ofiary na realizowanie prac w naszym kościele, przyjmuje Komitet Budowy dzisiaj, jak w każdą niedzielę, w kancelarii parafialnej przed i po Mszy św. Możemy także wpłacać ofiary na konto parafii: PKO BP O/Ełk: 42 1020 4724 0000 3402 0027 1213
    Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 

1.  NIEDZIELA - 31.07. 

- O godz. 16.00 - Katecheza Przedślubna

2. SIERPIEŃ

- W sierpniu Kościół wzywa nas do abstynencji od napojów alkoholowych. 
   W 
Apelu Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych czytamy: 
   
Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – to hasło w obecnym 
    roku inspiruje nas i mobilizuje do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także 
    w duszpasterstwie osób uzależnionych i ich współcierpiących rodzin. 
Podkreślamy 
    z całą mocą, że 
"abstynencja jest dobrowolnym darem, którego źródłem jest miłość 
    Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość polskiego narodu”.
    Na ołtarzu Matki Bożej wyłożona jest Księga Trzeźwości. Potwierdźmy naszą decyzję 
    abstynencji w miesiącu sierpniu wpisem do tej księgi.

3. CZWARTEK- 04.08.

- I Czwartek miesiąca. O godzinie 17.30 Nabożeństwo  do Miłosierdzia Bożego.
 - O godzinie 18.00 Msza św. w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

4.PIĄTEK- 05.08.

- I Piątek miesiąca. O  godzinach  6.30; 15.30 i 18.00 - Msza św. i Nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

5.SOBOTA - 06.08.

-Święto Przemienienia Pańskiego i I Sobota miesiąca
- Msze św. - o g. 6.30 i 18.00 z 
Nabożeństwem ku czci Niepokalanego Serca Maryi